Перехід у розділ реклама IRIS

 

ЕМПІРИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ

 

Перехід у початкову сторінку

    У рамках  груп-рефлексивної психології будь-яку думку та всі її прояви можливо аналізувати за допомогою структурних і варіативних складових концепції групової рефлексії.

cкладові думки

структурні складові

варіативні складові

плани сфери компоненти види функціональні елементи

параметри

 Зміст думки (продуктивність, цінність) визначається в системі категорій, понять, перцептивних узагальнень і особливостей взаємозв'язків перцептивних узагальнень. Проявами думки можуть бути будь-які продукти розумової діяльності: словесні конструкції, схеми, креслення, малюнки, звіти, графіки діяльності органів і організму, отримані в процесі розумової діяльності (аудіо-відео запис, енцефалограма, окограма тощо). Будь-які прояви думки є окремим проявом поняття "емпірична реальність".

     Для зручності роздивимося прояви думки на прикладі протоколу розгорнутого мовного спілкування групи людей, які спільно вирішували значущу для них задачу.

     Структурні складові мислення містять у собі: плани, сфери, компоненти, види, функціональні елементи (функції). У даній типології функції є індивідами, інші складові узагальнюють групи індивідів.        До варіативних складових мислення відносяться параметри.

Перехід у  початок сайту IRIS виконаного українською

Date of updating of the information 28.04.03