Перехід у розділ реклама IRIS

 

Концептуальна   модель

 

Перехід у початкову сторінку

     "Концептуальна модель" Концепція групової рефлексії розвивається науковим напрямком груп-рефлексивної психології. Концепція подана на теоретико-психологічному, науково-прикладному і впроваджувальному рівнях. Вихідним науковим напрямком груп-рефлексивної психології є напрямок  психології рефлексії.

Психологія групової рефлексії на теоретичному рівні постулює:

  1. Особистісну і комунікативну обумовленість процесів створення нового індивідом і групою.
  2. У дискурсивних формах творчості головним механізмом є рефлексивний механізм творчості.  Рефлексивний механізм творчості (рефлексивний процес) може бути об'єктом кількісного виміру і якісного аналізу в межах методу контекстуально-параметричного змістовно-смислового аналізу.
  3. Теоретично паритетну, взаємну обумовленість індивідом групи і групою індивіда в процесі створення нового.
  4. Взаємозв'язок механізму створення нового з механізмами саморегуляції, прийняття рішень, узгодження інтересів, забезпеченості домагань у досягненнях є таким, що концептуально відслідковується.

Психологія групової рефлексії на прикладному і впроваджувальному рівнях постулює:

  1. Можливість розвитку рефлексивного потенціалу як індивідуального, так і групового суб'єктів.
  2. Можливість впливу на розвиток рефлексивного потенціалу як з боку самого суб'єкта, так і з боку агента впливу.
  3. Можливість підвищення продуктивності діяльності у випадку, якщо в активність суб'єкта діяльності включена рефлексія (безвідносно, самостійно або разом з агентом впливу здійснюється діяльність).
  4. Агентом впливу може бути як саме знання про рефлексивні механізми прикладної діяльності, так і третя особа - рефлексивний тренер(-и).
  5. Позитивний ефект розвитку рефлексивного потенціалу рефлексивними тренерами досягається за допомогою реалізації ними рефлексивних процедур.

     Робоче визначення поняття: Групова рефлексія - система високоорганізованого психічного відображення. З боку результату характеризується ступенем суб'єктивної або об'єктивної новизни отриманого інтелектуального продукту, а також глибиною опрацьованості даного продукту. З боку процесу характеризується обсягом каналів відображення, швидкістю переробки інформації, а також кількістю і рівнем переосмислень стереотипних знань або досвіду. Сутнісною складовою організації відображення є акти переосмислення - повторного відображення з розвитком. Переосмислення може здійснюватися в різноманітних формах.

Сполучною ланкою між рефлексивними механізмами і рефлексивними процедурами є емпірична реальність.

Перехід у розділ емпірична   реальність