Провідним  напрямком господарчої діяльності IRIS є створення професійних, чітко цілеспрямованих, методично вивірених проектів з управління людськими ресурсами. Проектом ми називаємо систему організаційних, психологічних, педагогічних, управлінських заходів, об'єднаних єдиним задумом, які передбачають опис гарантованого результату  і оформлених документально. Проекти розробляються за замовленням. Приклади: Найдьонов М. І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях / М. І. Найдьонов. — К. : Міленіум, 2008. — 484 с. — Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/fruo.pdf