Переход в раздел реклама IRIS; Перехід у розділ реклама IRIS; to advertising of IRIS Публікації Публикации The publications Transition to initial page
Transition to initial page
Перехід у початкову сторінку
Перехід у початкову сторін-ку
Переход в начальнцю страницу
Переход в начальнцю страницу
рік Перелік ситуативних публікацій Перечень ситуативных публикаций List of situation publications роб.
2022.01 Найдьонова, Л.А. Інформаційні поведінка і потреби вчителів Донецької і Луганської областей України : інформаційний бюлетень. Листопад’2021 [Електроний ресурс] / Л.А.Найдьонова, М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська, Н.Ф.Умеренкова ; упоряд. І. М. Найдьонов, Д. Я. Степченков,— К. : ІСПП НАПН України, 2022. — 102 с. — Режим доступу: http://profprestige.org.ua/publ/Inf_bul_2021vd.pdf. викликати роботу викликати роботу
2021.09 Найдьонова Л. А. Медіапрактики підлітків україни в умовах карантинних обмежень. Діагностично-розвивальний проєкт "медіакультура в часи пандемії" третя частина: інформаційний бюлетень. Січень ’ 2021 [Електронний ресурс] / Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська, О. Л. Вознесенська, Ю. С. Чаплінська, Н. Л. Дятел, О. О. Малецька, М. І. Найдьонов, К. Ю. Кузін ; упоряд. І. М. Найдьонов, Т.В.Данилова. — К. : ІСПП НАПН України, 2021. — 108 с. — Режим доступу: http://profprestige.org.ua/publ/Inf_bul_2021-3.pdf. викликати роботу викликати роботу
2021.08 Найдьонова Л. А. COVID-19, інфодемія, дистанційна освіта, здоров’я і психологічне благополуччя підлітків Діагностично-розвивальний проєкт "медіакультура в часи пандемії" друга частина: інформаційний бюлетень. Січень ’ 2021 [Електронний ресурс] / Л. А. Найдьонова, Н. І.Череповська, Н.Ф. Умеренкова Н. Л. Дятел, О.Л. Вознесенська, М. І. Найдьонов, Кузін К.Ю., Гутник К.Ю; упоряд. І. М. Найдьонов, Т.В.Данилова. — К. : ІСПП НАПН України, 2021. — 168 с. — Режим доступу: http://profprestige.org.ua/publ/Inf_bul_2021-2.pdf. викликати роботу викликати роботу
2021.07 Найдьонова Л. А. Медіа і твоє майбутнє. Діагностично-розвивальний проєкт "медіакультура в часи пандемії" перша частина.: інформаційний бюлетень. Січень ’ 2021[Електронний ресурс] / Л. А. Найдьонова, Ю. С. Чаплінська, О. О. Малецька, М. І. Найдьонов; упоряд. І. М. Найдьонов,— К. : ІСПП НАПН України, 2021. — 62 с. — Режим доступу: http://profprestige.org.ua/publ/Inf_bul_2021-1.pdf. викликати роботу викликати роботу
2019.09 Naydonov, M. Artificial intelligence for a specialized reconstruction of thinking [Electronic resource] / Mykhaylo Naydonov, Ivan Naydonov, Lyubov Antonivna Naydonova, Lyubov Mykhaylivna Naydonova. — 1919. — Url: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0148.pdf. [Electronic resource] / Mykhaylo Naydonov, Lyubov Antonivna Naydonova, Ivan Naydonov, Lyubov Grigorovska, Lyubov Mykhaylivna Naydonova. — 1919. — Url: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0148.pdf. викликати роботу викликати роботу
2019.09 Naydonov, M. Reflexive competitiveness as a principle of professional engineering education [Electronic resource] / Mykhaylo Naydonov, Lyubov Antonivna Naydonova, Ivan Naydonov, Lyubov Grigorovska, Lyubov Mykhaylivna Naydonova. — 1919. — Url: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0147.pdf. викликати роботу викликати роботу
2019.08 Найдьонов М. І. Стандартизована суб'єктивність психолога і суб'єктність особистості в рефлексивному підході до надання психологічних послуг з реабілітації [Електронний ресурс] / М. І. Найдьонов. — 2019. — Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0146f.pdf. викликати роботу викликати роботу
2018.09 Найдьонов М. І. Груп-рефлексивний підхід до системи надання психологічних послуг з реабілітації в контексті війни / М. І. Найдьонов // Психологічні науки: проблеми і здобутки. — 2018. — Вип. 2. — С. 148-173. — Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0146.pdf. викликати роботу викликати роботу
2017.03 Найдьонов М. І. Свідома і системна саморегуляція суб’єктів соціалізації: груп-рефлексивний підхід [Електронний ресурс] / М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова, Л. В. Григоровська // International Journal of Education & Development. Volume 3. Psychology / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology. – Co-publ. : Publishing office: Accent Graphics Communications. – Hamilton ON, 2017. - Р. 25–37. — Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0142.pdf ; https://lib.iitta.gov.ua/708874/1/International-Journal-of-Education---Development.--2017-----3------.pdf. викликати роботу викликати роботу
2017.02 Найдьонов М. І. Концептуалізація рівнів відбиття реальності у відповідності до професійної рамки кваліфікацій : груп-рефлексивний підхід / М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова // Психологія особистості професіонала : збірник статей. — К.: Педагогічна думка, — 2017. — С. 33–44. — Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0143.pdf. викликати роботу

викликати роботу

2016.11 Найдьонов М. І. Проблема співвідношення свідомої і системної саморегуляції суб’єктів соціалізації: єдність і баланс [Електронний ресурс] : доповідь на міжнароднй науково-практичній конференції ”Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства”, 11–12 листопада 2016 р. / М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова, Л. В. Григоровська. — 2016. — Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0280.pdf. викликати роботу викликати роботу
2016.11 Григоровська Л. В. Накопичування компетентності в процедурах репрезентативної рефлексії: методичні рекомендації [Електронний ресурс] / Л. В. Григоровська, М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова. — 2016. — Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0145.pdf ; https://www.academia.edu/30045378. викликати роботу

викликати роботу

2016.07 Naydonov М. Engagement at mass protest political action and geopolitical choice: East and West of Ukraine [Електронний ресурс] / M. Naydonov, L. A. Naydonova, L. Grygorovska, L. M. Naydonova // International Journal of Psychology. Special Issue: 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan. – 2016. – P. 923–924. – Режим доступу : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12339/epdf викликати роботу

викликати роботу

2016.07 Naydonov М. Psychological Resources and Risks of Internet Using byTeenagers during War [Електронний ресурс] / M. Naydonov, L. A. Naydonova, L. M. Naydonova, Ivan Naydonov // International Journal of Psychology. Special Issue: 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan. – 2016. – P. 843. – Режим доступу : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12331/epdf викликати роботу викликати роботу
2016.07 Naydonova L. Metacognitive group-reflexive mechanisms of attitude change [Електронний ресурс] / L. M. Naydonova // International Journal of Psychology. Special Issue: 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan. – 2016. – P. 1090. – Режим доступу : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12351/epdf викликати роботу викликати роботу
2016.07 Naydonova L. The research of creative perception of reality in the conditions of excess and deficit of actual information [Електронний ресурс] / Lyubov M. Naydonova, V. Molyako, I. Bila, T. Tretiak, N. Medvedeva, N. Vaganova, M. Kokaryeva, N. Latysh, E. Kirichevska // International Journal of Psychology.Special Issue: 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan. – 2016. – P. 202. – Режим доступу : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12299/epdf викликати роботу викликати роботу
2016.05 Найдьонов М. І., Репрезентативна рефлексія і рефлексивна ємність середовища спілкування як механізми профорієнтації при впровадженні Національної рамки кваліфікацій / Михайло Іванович Найдьонов., Любов Володимирівна Григоровська. // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. Статей. – НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 38 (40). – С. 218 – 245 http://iris-psy.org.ua/publ/st_0144.pdf. викликати роботу викликати роботу
2015.03 Найдьонов М. І. Професійна соціалізація молоді в умовах упровадження національної рамки кваліфікацій / Доповідь на 10 Міжнародній науково-практичній конференції "Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми", лабораторія соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 20 березня 2015 року, м. Київ. – Режим доступу : http://profprestige.org.ua/publ/2014-03-20.pdf викликати роботу викликати роботу
2016.02 Електронний бюлетень ”Моніторинг професійного самоздійснення в умовах упровадження Національної рамки кваліфікацій” (Генерація бюлетеня. НРК) : а. с. 64077 Україна / І. М. Найдьонов, М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова, Л. В. Григоровська. — № 84532 ; заявл. 15.12.2015 ; реєстр. 12.02.2016, Бюл. № 40. — 2 с. викликати роботу викликати роботу
2016.02 Тест імпліцитних асоціацій професійного самоздійснення он-лайн (Професійне самоздійснення. НРК. ІАТ) : а. с. 64078 Україна / І. М. Найдьонов, М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова, Л. В. Григоровська. — № 84533 ; заявл. 15.12.2015 ; реєстр. 12.02.2016, Бюл. № 40. — 2 с. викликати роботу викликати роботу
2016.02 Опитувальник професійного самоздійснення на основі загальних соціально-психологічних показників. НРК: компетентності, рівні кваліфікації (Професійне самоздійснення. НРК) : а. с. 64079 Україна / І. М. Найдьонов, М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова. — № 84534 ; заявл. 15.12.2015 ; реєстр. 12.02.2016, Бюл. № 40. — 2 с. викликати роботу викликати роботу
2016.02 Управління виконанням технічного завдання опитуванням (Управління виконанням ТЗ опитування) : а. с. 64080 Україна / І. М. Найдьонов, М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська. — № 84535 ; заявл. 15.12.2015 ; реєстр. 12.02.2016, Бюл. № 40. — 2 с. викликати роботу викликати роботу
2016.02 Динамічний показник виконання технічного завдання опитування (Виконання ТЗ опитування) : а. с. 64081 Україна / І. М. Найдьонов, М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська. — № 84536 ; заявл. 15.12.2015 ; реєстр. 12.02.2016, Бюл. № 40. — 2 с. викликати роботу викликати роботу
2016.02 Модуль самореєстрації для тестування професійного самоздійснення за власною ініціативою (Самореєстрація. НРК) : а. с. 64082 Україна / І. М. Найдьонов, М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська. — № 84537 ; заявл. 15.12.2015 ; реєстр. 12.02.2016, Бюл. № 40. — 2 с. викликати роботу викликати роботу
2016.02 Модуль генерації кодів-паролей для тестування професійного самоздійснення за запитом інтерв’юера (Генерації кодів-паролей. НРК) : а. с. 64083 Україна / І. М. Найдьонов, М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська. — № 84538 ; заявл. 15.12.2015 ; реєстр. 12.02.2016, Бюл. № 40. — 2 с. викликати роботу викликати роботу
2016.02 Техніка продовження перерваного он-лайн тестування професійного самоздійснення (Продовження тестування. НРК) : а. с. 64084 Україна / І. М. Найдьонов, М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська. — № 84539 ; заявл. 15.12.2015 ; реєстр. 12.02.2016, Бюл. № 40. — 2 с. викликати роботу викликати роботу
2016.02 Мультимедійне он-лайн тестування імпліцитного ставлення виборців до кандидатів (ІАТ вибори) : а. с. 64085 Україна / І. М. Найдьонов, М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова [та ін.]. — № 84540 ; заявл. 15.12.2015 ; реєстр. 12.02.2016, Бюл. № 40. — 2 с. викликати роботу викликати роботу

викликати роботу

2015.06 Найдьонов М. І. Соціально-психологічні основи професійного самоздійснення / М. Найдьонов, Л. Григоровська, Л. Найдьонова // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. ст. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України, Нац. транспорт. ун-т, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : НТУ, 2015. - С. 386-398. викликати роботу викликати роботу
2014.11 Григоровська Л. В. Соціально-психологічна компетентність педагога як рефлексивний механізм втілення дитиноцентризму в освіті / Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м.Київ: [у 2 ч.]. Ч.1 / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – К.: Ін-т обдарованої дити-ни НАПН України, 2014 –370 с. – С. 60-70 викликати роботу викликати роботу
2014.07 Naydonov M. Values of Geopolitical Choice among the Age and Regional Cohorts of Ukrainian Society / M. Naydonov, L. A. Naydonova, L. Grygorovska, L. M. Naydonova // 37th Annual Meeting of ISPP 2014,  Abstract Book : Submission website International Society of Political Psychology. Rome, 4–7 July, 2014. – Rome, 2014. – 0,1 друк. арк. викликати роботу викликати роботу
2014.11 Найдьонов М. І. Геополітичний вибір: передумови та наслідки дисбалансу очікувань громадської думки і державної політики / М.І.Найдьонов, Л. В. Григоровська, Л. А. Найдьонова // Проблеми політичної психології : зб. наук.праць. – К., 2014. –Вип. 1 (15). – С. 223–236. викликати роботу викликати роботу
2014.07 Naydonov M. Values of Geopolitical Choice among the Age and Regional Cohorts of Ukrainian Society / M. Naydonov, L. A. Naydonova, L. Grygorovska, L. M. Naydonova // 37th Annual Meeting of ISPP 2014,  Abstract Book : Submission website International Society of Political Psychology. Rome, 4–7 July, 2014. – Rome, 2014. – 0,1 друк. арк. викликати роботу викликати роботу
2014.07 Naydonov M. Values of Geopolitical Choice among the Age and Regional Cohorts of Ukrainian Society / M. Naydonov, L. A. Naydonova, L. Grygorovska, L. M. Naydonova // The report of 37th Annual Meeting of ISPP 2014, Rome, 4–7 July, 2014. – Rome, 2014. – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/2014-07-04.pdf викликати роботу викликати роботу
2014.07 Naydonov M. The propensity for the profession as diagnostic indicators for vocational counseling and labor market [Електронний ресурс] / M. Naydonov, L. A. Naydonova, L. Grygorovska, J. Tovstokora // ICAP 2014 Abstract Book: Submission website Organizational Psychology / Psychologie du travail et des organizations. Paris, 9–13 July 2014. – Режим доступу : http://www.icap2014.com/program-detail_39/organizational-psychology-brief-oral-presentations-session-13?date=&langue= &theme=&topic=&type=&mots=Naydonov. – 0,1 друк. арк. викликати роботу викликати роботу
2014.04 Найдьонов М. І. Психологія престижності професій: монографія [Електрон. ресурс]. / М. І. Найдьонов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2014. – 386 с. - Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/pop&appendix.pdf викликати роботу викликати роботу
2014.03 Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці : електронний навчальний посібник з додатками для студ. вищих навч. закладів [Електрон. ресурс]. / М. І. Найдьонов [та ін.]; за заг. ред. М. І. Найдьонова, Л. В. Григоровської ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2014. – 515 с. - Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/spfop&appendix.pdf викликати роботу викликати роботу
2014.03 Найдьонов М. І. Престижність професій як психологічний показник моделі ринку праці / М. І. Найдьонов // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – К., 2014. – Вип. 34 (37). – С. 76–90. викликати роботу викликати роботувикликати роботу
2013.12 Найдьонов М. І. Мультимедійні технології в дослідженні громадянської думки / М. І. Найдьонов // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та полі¬тичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 237–251. викликати роботу викликати роботувикликати роботу
2013.12 Найдьонов М. І. Зв’язок поінформованості про професію, яка обирається, з оцінкою престижності класів професій як чинник вибору престижної професії / М. І. Найдьонов // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та полі¬тичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 295–306. викликати роботу викликати роботувикликати роботу
2013.10 Соціально-психологічні чинники престижності професій : підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М. І. Найдьонов [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Найдьонова, Л. В. Григоровської ;Ін-т соц. та політ. психології НАПН України.  – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 272 с. викликати роботу викликати роботу
2013.10 Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці / Додатки /. [Електронний ресурс] / М. І. Найдьонов [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Найдьонова, Л. В. Григоровської ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – 2013. – 242 с. - Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/spfop_appendix.pdf викликати роботу викликати роботу
2013.10 Найдьонов М.И. Рефлексивный интенционал дискурса в контексте динамической стабилизации субъектности  / М. И. Найдьонов // Человек, субъект, личность в современной психологи. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А. В. Брушлинского. Том 3  / Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко. – М. : Изд-во "Институт психологии РАН", 2013. – С. 323–325. викликати роботу викликати роботу
2013.10 Найдьонов М.И. Ресурсный подход как методологическое основание формирования субъекта профессиональной деятельности  / М. И. Найдьонов,  Л. В.Григоровская, Ю. В.Товстокора // Человек, субъект, личность в современной психологи. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А. В. Брушлинского. Том 3  / Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко. – М. : Изд-во "Институт психологии РАН", 2013. – С. 454–456 викликати роботу викликати роботу
2013.10 Найдьонов М. І. Психологія престижності професій /  М. І. Найдьонов ; Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 160 с. викликати роботу викликати роботу
2013.10 Найдьонов М. І. Психологія престижності професій / Додатки [Електронний ресурс] / М. І. Найдьонов ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – 2013. – 221 с. // Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/pop_appendix.pdf викликати роботу викликати роботу
2013.10 Найдёнова Л.М. Имплицитное самоуважение как фактор формирования инновационных сред / Л.М. Найденова // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов ІХ Международного симпозиума 17-18 октября 2013 г., Москва / Отв. ред. В. Е. Лепский. – М. : "Когнито-Центр", 2013. – 223-226. викликати роботу викликати роботу
2013.10 Найдёнова Л.А. От исследовательского принципа общего контура события к сорегуляции медийного пространства / Л.А. Найденова // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов ІХ Международного симпозиума 17-18 октября 2013 г., Москва / Отв. ред. В. Е. Лепский. – М. : "Когнито-Центр", 2013. – 27-29. викликати роботу викликати роботу
2013.10 Найденов М. И. Социально-психологическое измерение смешанной онтологии сложных социосистем / М. И. Найденов // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов ІХ Международного симпозиума 17-18 октября 2013 г., Москва / Отв. ред. В. Е. Лепский. – М. : "Когнито-Центр", 2013. – 138-140. викликати роботу викликати роботу
2013.10 Найдёнов М. И. Процедуры управления рефлексивными процессами как синтез классической и постнеклассической научной  / М. И. Найденов // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов ІХ Международного симпозиума 17-18 октября 2013 г., Москва / Отв. ред. В. Е. Лепский. – М. : "Когнито-Центр", 2013. – 85-87. викликати роботу викликати роботу
2013.10 Григоровская Л. В. Перспективы распространения рефлексивного управления на непроизводственную сферу /Л. В. Григоровская  // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов ІХ Международного симпозиума 17-18 октября 2013 г., Москва / Отв. ред. В. Е. Лепский. – М. : "Когнито-Центр", 2013. – 277-281. викликати роботу викликати роботу
2013.10 Naydonov M. І. Reflexive Parasocial Relations and Creative Internet Activity as MIL Indicators /Lyubov A. Naydonova, Mykhaylo Naydonov and Lyubov M. Naydonova / European Conference on Information Literacy, October 22-25, 2013, Istanbul, Turkey: Abstracts / Editors: Serap Kurbanoglu, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Sumeyye Akca, Sonja Spiranec.- Ankara: Hacettepe University Department of Information Management, 2013. - р. 229. – Режим доступу: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/ecil2013_abstracts.pdf викликати роботу викликати роботу
2013.10 Моніторинг чинників професійного самовизначення молоді в умовах упровадження національної рамки кваліфікацій. Жовтень’2013 : довідковий бюл. / М. І. Найдьонов ; упоряд. О. М. Мелещенко, Ю. В. Товстокора ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2013. викликати роботу викликати роботу
2013.07 Naydonov M. І. Socio-psychological Reflections on the Labor Market Development in Ukraine During 2008-2011 [Електронний ресурс] / Naydonov, Mykhaylo; Naydonova, Lyubov; Grigorovska, Lyubov / Abstracts of the 13th European Congress of Psychology ECP2013 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/FR_P422.pdf (Соціопсихологічні рефлексії розвитку ринку праці в Україні протягом 2008–2011 років). // The Institute for social and political psychology, Kyiv, Ukraine. The 13th European Congress of Psychology (ECP 2013) викликати роботу викликати роботу
2013.07 Naydonova L.M. І. Implicit Self-Esteem at Different Levels of Reflective Capacity in Communication Environments [Електронний ресурс] / Naydonova Lyubov/ Abstracts of the 13th European Congress of Psychology ECP2013 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/WE_P221.pdf (// The Institute for social and political psychology, Kyiv, Ukraine. The 13th European Congress of Psychology (ECP 2013) викликати роботу викликати роботу
2013.07 Naydonova L.A. What Ukrainian Parents Think About TV Influence on Children?[Електронний ресурс] / Naydonov, Mykhaylo; Naydonova, Lyubov; Grigorovska, Lyubov / Abstracts of the 13th European Congress of Psychology ECP2013 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/WE_P160.pdf // The Institute for social and political psychology, Kyiv, Ukraine. The 13th European Congress of Psychology (ECP 2013) викликати роботу викликати роботу
2013.05 Найдьонов М. І. Уявлення про сходини влади в системі професій як чинник регулювання ринку праці в  Україні / М. І. Найдьонов // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Т. 12. Психологія творчості. – Вип. 16. – К. : Видавництво "Фенікс". 2013. – С. 305–316. викликати роботу викликати роботувикликати роботу
2013.03 Найдьонов М. І. Групова  рефлексія в коаліційній моделі суб'єкта соціалізації / Доповідь на 8-й Міжнародної науково-практичної конференції,   лабораторія соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,    15 березня 2013 року, м. Київ. - Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/2013-03-15.pdf викликати роботу викликати роботу
2013.01 Найдьонов І. М. Управлінський моніторинг ходу мобільного мультимедійного тестування : комп’ютерна програма / Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, Найдьонова Любов Антонівна, Найдьонова Любов Михайлівна. – 8 с. [авторське свідоцтво № 47183 від 14.01.2013]. викликати роботу викликати роботу
2013.01 Найдьонов І. М. Мобільне мультимедійне тестування ставлення громадян до єдності України (ММТ-Схід-Захід) : комп’ютерна програма /  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, Найдьонова Любов Антонівна, Найдьонова Любов Михайлівна. – 10 с. [авторське свідоцтво №47184 від 14.01.2013]. викликати роботу викликати роботу
2013.01 Найдьонов І. М. Мобільне мультимедійне тестування ставлення батьків до впливу телебачення на дитину (ММТ- медіакультура) : комп’ютерна програма / Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, Найдьонова Любов Антонівна. – 7 с. [авторське свідоцтво №47185 від 14.01.2013]. викликати роботу викликати роботу
2013.01 Найдьонов І. М. Мобільне мультимедійне тестування імпліцитного ставлення виборців  до кандидатів (ММТ-ІАТ вибори) : комп’ютерна програма /  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, Найдьонова Любов Антонівна, Найдьонова Любов Михайлівна. – 11 с. [авторське свідоцтво № 47182 від 14.01.2013]. викликати роботу викликати роботу
2013.01 Найдьонов І. М. Мобільне мультимедійне опитування престижності професій : комп’ютерна програма /  Найдьонов Михайло Іванович, Найдьонов Іван Михайлович. – 10 с. [авторське свідоцтво № 47186 від 14.01.2013]. викликати роботу викликати роботу
2012.12 Найдьонов М. І. Збагаченість взаємодії суспільства та освіти: груп-рефлексивний підхід / М. І. Найдьонов // Психологічні перспективи : [наук. журн.] – 2012. – Спец. вип. "Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп". – Т. 2. Проблема цілісності суспільства, групи та особистості. –С. 186–204. викликати роботу викликати роботу
2012.11 Григоровська Л. В. Особливості поінформованості дорослих громадян України і старшокласників у ситуації вибору професії (2010–2011 роки) / Л. В. Григоровська, Н. І. Череповська // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення : Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 листоп. 2012 р., м. Київ) : у 2 ч. – Ч. 1. / уклад.: Л. М. Капченко, С. Д. Тарасюк, Л. Г. Авдєєв [та ін.]. – К., 2012. – С. 49–56. викликати роботу викликати роботу
2012.11 Найдьонов М. І. Динаміка престижності професій в Україні протягом 2008–2011 років очима дорослих і школярів / М. І. Найдьонов // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2012 р., м. Київ) : у 2 ч. – Ч. 1. / уклад. : Л. М. Капченко, С. Д. Тарасюк, Л. Г. Авдєєв [та ін.]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – С. 191– 200. викликати роботу викликати роботу
2012.07 Naydonov М. System of socio-psychological reflection on the labour market development in Ukraine [Електронний ресурс] / М. Naydonov, L. Grigorovska, L. Naydonova // International Journal of Psychology : Abstracts of XXX International congress of psychology. Cape Town, South Africa, July 22-27, 2012. – V.47. – 2012. – P. 512. – Режим доступу : http://repository.supsi.ch/2414/1/IJP%20Supplement%20Abstracts.pdf.  викликати роботу викликати роботу
2012.07 Naydonova L.A.. Parasocial relations and creative internet activity [Електронний ресурс] /Lyubov. Naydonova // International Journal of Psychology : Abstracts of XXX International congress of psychology. Cape Town, South Africa, July 22-27, 2012. – V.47. – 2012. – P. 407. – Режим доступу : http://repository.supsi.ch/2414/1/IJP%20Supplement%20Abstracts.pdf.  викликати роботу викликати роботу
2012.07 Naydonova L.M.. Attitudes towards regional diversity in Ukraine [Електронний ресурс] / LyubovNaydonova // International Journal of Psychology : Abstracts of XXX International congress of psychology. Cape Town, South Africa, July 22-27, 2012. – V.47. – 2012. – P. 407. – Режим доступу : http://repository.supsi.ch/2414/1/IJP%20Supplement%20Abstracts.pdf.  викликати роботу викликати роботу
2011.12 Найденов М. И. Изучение и проектирование развития групповой рефлексии в профессиональном образовании и социосистемах / М. И. Найденов //   в рефлексивной психологии инновационного образования : Коллективная монография / Под. редакцией академика АПНС и МАГО, профессора НИУ ВШЭЭ И. Н. Семенова, члена корреспондента АПСН Т. Г. Болдиной, М. ИРПТиГО ; изв-во "Аналитика Родис", 2011. – С. 79-84. викликати роботу викликати роботу
2011.12 Найдьонов М. І. Масштаб соціальної ситуації, повнота групового суб’єкта / Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. Вип. 29 (32) / НАПН України. Ін-т соц. та політ. психології ; [ред. рада: М. М. Слюсаревський (голова) та ін. ; редкол.: Т. М. Титаренко (голова) та ін.]. - Київ : Міленіум, 2011. - 338 с. - C. 149-166. викликати роботу викликати роботу
2011.12 Григоровська Л. В. Рефлексивно-психотерапевтические эффекты решения музыкальных задач в образовательно-тренинговом процессе : коллективная монография / Л. В. Григоровська // Проектно-исследовательский подход в рефлексивной психологии инновационного образования : Коллективная монография / Под. редакцией академика АПНС и МАГО, профессора НИУ ВШЭЭ И. Н. Семенова, члена корреспондента АПСН Т. Г. Болдиной, М. ИРПТиГО ; изв-во "Аналитика Родис", 2011. – С. 121-124 викликати роботу викликати роботу
2011.12 Проектно-исследовательский подход в рефлексивной психологии инновационного образования : Коллективная монография  /Изучение и проектирование развития групповой рефлексии в профессиональном образовании и социосистемах / М. И. Найденов / Под. редакцией академика АПНС и МАГО, профессора НИУ ВШЭЭ И. Н. Семенова, члена корреспондента АПСН Т. Г. Болдиной, М. ИРПТиГО ; изв-во "Аналитика Родис", 2011. – С. 79-84. викликати роботу викликати роботу
2011.12 Найденова Л. А.Роль совместного творчества в развитии рефлексивного потенциала группы (в контексте отдыха и профессионализации старшеклассников/ Л. А. Найденова // Проектно-исследовательский подход в рефлексивной психологии инновационного образования : Коллективная монография / Под. редакцией академика АПНС и МАГО, профессора НИУ ВШЭЭ И. Н. Семенова, члена корреспондента АПСН Т. Г. Болдиной, М. ИРПТиГО ; изв-во "Аналитика Родис", 2011. – С. 128-135 викликати роботу викликати роботу
2011.04 Найдьонов М. І. Ресурсний підхід у теорії групової рефлексії. Криза групи і ресурс індивіда, криза індивіда і ресурс групи / М. І. Найдьонов // Психологічні перспективи : [наук. журн.]. – 2011. – Спец. вип. "Психологія соціальної роботи". – С. 11–19. викликати роботу  викликати роботу
2011.11 Найдьонов М. І. Престижність як аргумент вибору майбутньої професії та її динаміка протягом 2008-2010 років / Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2011 р., м. Київ): у 2 ч. – Ч. 1. /Михайло Іванович Найдьонов, Любов Володимирівна Григоровська / уклад.: Л.М. Капченко, С.О. Тарасюк, Л.Г. Авдєєв та ін. – К . : ІПК ДСЗУ, 2011. – 324 с. - С. 211-221 викликати роботу викликати роботу
2011.11 Найдьонов М. І. Розвиток чи балансування– (соціальна ситуація в Україні, 2004-2010 роки) / М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л.А.Найдьонова, Г.В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 11. – С. 264–277 (0,7). викликати роботу викликати роботувикликати роботу

2011.10

Найденова Л.А. Адсорбционная рефлексивная способность членов творческих сообществ в обеспечении организационных изменений// Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VIII Международного симпозиума 18-19 октября 2011 г., Москва / Под ред. В.Е.Лепского – М.: «Когито-Центр», 2011. – 271 с.. – C. 190 викликати роботу викликати роботу
2011.10 Найденова Л. М. Особенности репрезентации рефлексивных модальностей в различных средах у взрослых и юношества// Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VIII Международного симпозиума 18-19 октября 2011 г., Москва / Под ред. В.Е.Лепского – М.: «Когито-Центр», 2011. – 271 с.. – C. 192 викликати роботу викликати роботу
2011.10 Найденов М.И. Рефлексивное управление в обеспечении слияния конкурентов рынка// Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VIII Международного симпозиума 18-19 октября 2011 г., Москва / Под ред. В.Е.Лепского – М.: «Когито-Центр», 2011. – 271 с.. – C. 189 викликати роботу викликати роботу
2011.10 Найденов М. И. Фильтры групповой рефлексии в полисубъектной среде// Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VIII Международного симпозиума 18-19 октября 2011 г., Москва / Под ред. В.Е.Лепского – М.: «Когито-Центр», 2011. – 271 с.. – C. 186 викликати роботу викликати роботу
2011.10 Григоровская Л. В. Психологический контракт как инструмент рефлексивного управления обеспечения развития компаний при слиянии// Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VIII Международного симпозиума 18-19 октября 2011 г., Москва / Под ред. В.Е.Лепского – М.: «Когито-Центр», 2011. – 271 с.. – C. 86 викликати роботу викликати роботу
2011.07 Naydonov M. Understanding of the occupational prestige diversity in Ukraine and about the World// [Електронний ресурс] // Abstracts of 34th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP). 9-12 July, 2011.07. - P. 1. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2011.07 Naydonov M. Understanding of the occupational prestige diversity in Ukraine and about the World// [Електронний ресурс] // The report of 34th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP). 9-12 July, 2011.07. - P. 1. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2011.07 Naydonova L.M. Implicit Attitudes toward Regional 0263_tz.pdf Technology in Ukraine// [Електронний ресурс] // The report of 34th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP). 9-12 July, 2011.07. - P. 1356. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2011.07 Naydonova L.A. Reflexive Capital and Diversity of Electoral Motivation in Ukraine during 2004-2010 years// [Електронний ресурс] // The report of 34th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP). 9-12 July, 2011.07. - P. 497. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2011.07 Mykhaylo Naydonov Change of power team in Ukraine: what next - development or balancing? // [Електронний ресурс] // Abstracts of 34th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP). 9-12 July, 2011.07. - P.511354. - Режим доступу: http://convention2.allacademic.com/one/ispp/ispp11/index.php? click_key=1&cmd=Multi+Search+Search+Load+Publication&publication_id=511354 викликати роботу викликати роботу
2011.07 Mykhaylo Naydonov Change of power team in Ukraine: what next - development or balancing? // [Електронний ресурс] // Download Papers of 34th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP). 9-12 July, 2011.07. - P. 13. - Режим доступу: http://convention2.allacademic.com/one/ispp/ispp11/index.php? click_key=1&cmd=Multi+Search+Search+Load+Publication&publication_id=511354 викликати роботу викликати роботу
2011.07 Mykhaylo Naydonov, Lyubov Grygorovska Change of power team in Ukraine: what next - development or balancing? // [Електронний ресурс] // The report of 34th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP). 9-12 July, 2011.07. - P.5. - Режим доступу: http://convention2.allacademic.com/one/ispp/ispp11/index.php? click_key=1&cmd=Multi+Search+Search+Load+Publication&publication_id=511354 викликати роботу викликати роботу
2011.05 Найдьонов М. І. Ресурсний підхід у теорії групової рефлексії // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс // Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю, 27-29 травня 2011 року. – Київ-Мелітополь, 2011. – С. 32-34.– Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0265.pdf викликати роботу викликати роботу
2011.05 Найдьонова Л. А.  Соціальна дилема як методологема професійної діяльності працівників соціальної сфери: на шляху до рефлексивних громад ї// Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс // Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю, 27-29 травня 2011 року. – Київ-Мелітополь, 2011. – С. 32-34.– Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0266.pdf викликати роботу викликати роботу
2011.05 Григоровська Л. В. Ситуаційний підхід у соціальній роботі ї// Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс // Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю, 27-29 травня 2011 року. – Київ-Мелітополь, 2011. – С. 32-34.– Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0267.pdf викликати роботу викликати роботу
2011.05 Найдьонова Л. М. Проблема оцінки імпліцитних соціальних настановлень в професійній діяльності працівників соціальної сфери// Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс// Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю, 27-29 травня 2011 року. – Київ-Мелітополь, 2011. – С. 32-34.– Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0268.pdf викликати роботу викликати роботу
2011.04 Найдьонов М. І. Фільтри групової рефлексії в соціальній ситуації особистісного та суспільного розвитку / М. І. Найдьонов // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Феникс, 2011. – Т. XII. Психологія творчості. – Вип. 13. – С. 306–310 викликати роботу викликати роботу
2011.03 Найдьонов М. І. Історико-теоретичний аналіз проблеми відстеження динаміки престижності професій (зарубіжний досвід проведення досліджень) / М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська // Наукові студії із соціальної та політ. психології : зб. статей. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 251–267 викликати роботу викликати роботувикликати роботу
2010.12 Найдьонов М. І. Оцінка громадянами творчих спеціальностей за українським стандартом престижності професій / М. І. Найдьонов // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України "Актуальні проблеми психології" у 12 томах / За ред. В. О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 11. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 196–204. викликати роботу викликати роботу
2010.00 Найдьонов М. І. Принцип дефіциту творчості як основа запиту психологічної послуги / Найдьонов М. І. // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України "Актуальні проблеми психології" у 12 томах / За ред. В. О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 10. – Ч. І. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 500 с. – С. 108-116. викликати роботу викликати роботувикликати роботу
2010.07 Naydonova, L.M. Implicit Attitudes toward Regional Diversity in Ukraine[Електронний ресурс] 27 International Congress of Applied Psychology. July 11-16, 2010, - 329. - Режим доступу: http://icap2010.eproceedings.com.au/12.2_Individual_Orals.pdf#page=250&view=FitV викликати роботу викликати роботу
2010.07 Naydonov, M. , Grygorovska, L. , Naydonova, L. , Khorina O. The Dynamics of the Factors of Occupational Prestige during Financial and Economic Crisis [Електронний ресурс] /M. Naydonov,L. Grygorovska, L. Naydonova,O. Khorina.//27 International Congress of Applied Psychology. July 11-16, 2010, - 329. - Режим доступу : http://icap2010.eproceedings.com.au/12.2_Individual_Orals.pdf#page=250&view=FitV викликати роботу викликати роботу
2010.07 Naydonova, L.Regional Diversity of Teenagers Media Culture in Ukraine. [Електронний ресурс] 27 International Congress of Applied Psychology. July 11-16, 2010, - P. 329. - Режим доступу: http://icap2010.eproceedings.com.au/12.2_Individual_Orals.pdf#page=250&view=FitV викликати роботу викликати роботу
2010.03 Найденов М. И. Формирование рефлексивного управления в организациях: автореф. дис. . д-ра псих, наук / М. И. Найденов. Киев, 2010. -36 с. викликати роботу викликати роботу
2010.03 Найдьонов М. І. Формування рефлексивного управління в організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи" / М. І. Найдьонов. - К., 2010. - 36 с. Версія українською мовою викликати роботу викликати роботу
2010.04 Найдьонов М. І. Формування рефлексивного управління в організаціях: дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 /. [Електронний ресурс] / Михайло Іванович Найдьонов; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка . - К., 2010. - 434 с. викликати роботу викликати роботу
2010.04 Найдьонов М. І. Додатки: формування рефлексивного управління в організаціях: дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05. [Електронний ресурс] / Михайло Іванович Найдьонов; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка . - К., 2010. – 193 с. викликати роботу викликати роботу
2010.02 Найдьонов М. І. Замовлення третіми особами психологічної допомоги: груп-рефлексивна послуга у перспективі допомоги сім'ї // Психологічні перспективи. – 2010. – Спецвипуск. – 172  c. – С. 74–83. – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0095.pdf викликати роботу викликати роботу
2010.02 Найдьонова Л. А. Сімя в епоху рефлексивної модернізації суспільства: спільнота як ресурс опанування новітніми ризикамиї // Психологічні перспективи. – 2010. – Спецвипуск. – 172  c. – С. 74–83 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0095LA.pdf викликати роботу викликати роботу
2010.04 Найдьонов М. І. Принцип дефіциту творчості як основа запиту психологічної послуги / Найдьонов М. І. // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України "Актуальні проблеми психології" у 12 томах / За ред. В. О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 10. – Ч. І. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 500 с 108-116– Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0097.pdf викликати роботу викликати роботу
2010.09 Найдьонов М. І. Оцінка громадянами творчих спеціальностей за українським стандартом престижності професій / Найдьонов М. І./ / Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України "Актуальні проблеми психології" у 12 томах / За ред. В. О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 11. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 324 с. 196-204– Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0107.pdf викликати роботу викликати роботу
2010.00 Найдьонов М. І. Потенціал та актуалізація суб'єктності з позицій переосмислення її як ресурсу / М.І. Найдьонов // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2010. – (Серія "Психологія"). – Т. 15. – Вип. 11. – Ч. 2. – 2010. – С. 84–93 (0,6). викликати роботу викликати роботу
2009.12 Найдьонов І. М. Алгоритм змістового, смислового, ресурсного визначення відповідей респондентів для забезпечення моніторингу соціальної ситуації особистісного та суспільного розвитку: комп’ютерна програма / Найдьонов Михайло Іванович, Найдьонов Іван Михайлович. – 138 с. викликати роботу викликати роботу
2009.11 Григоровська Л. В. Соціальна ситуація дефіцитності-престижності професій / Л. В. Григоровская, М. И. Найденов // Державна служба зайнятості України на ринку праці в умовах світової фінансово-економічної кризи: питання теорії та виклики практики: Матеріали науково-практичної конференції. — К. : ІПК ДСЗУ, 2009. — С. 136–143. викликати роботу викликати роботу
2009.10 Найденова Л.М. Рефлексивные механизмы творчества в реконструкции социальных установок // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VII Между­народного симпозиума 15–16 октября 2009 г., Москва / Под ред. В.Е. Лепского – М.: Когито-Центр, 2009. – 272 с. C. 193–195. викликати роботу викликати роботу
2009.10 Найденова Л.А. Рефлексивный капитал территориальных сообществ // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VII Между­народного симпозиума 15–16 октября 2009 г., Москва / Под ред. В.Е. Лепского – М.: Когито-Центр, 2009. – 272 с. C. 190–193. викликати роботу викликати роботу
2009.10 Найденов М. И. Неконфронтационная модель рефлексивного управления как решение проблемы сложнокоординированности // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VII Между­народного симпозиума 15–16 октября 2009 г., Москва / Под ред. В.Е. Лепского – М.: Когито-Центр, 2009. – 272 с. C. 187–190. викликати роботу викликати роботу
2009.10 Крючковенко Р.В. Групп-рефлексивный подход к изучению внутригруппового конкурентного взаимодействия // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VII Между­народного симпозиума 15–16 октября 2009 г., Москва / Под ред. В.Е. Лепского – М.: Когито-Центр, 2009. – 272 с. C. 114–117. викликати роботу викликати роботу
2009.10 Григоровская Л.В. Рефлексивность педагога как ресурс гармонизации личности учителя, развития педагогической среды и основной инструмент развития учащихся // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VII Между­народного симпозиума 15–16 октября 2009 г., Москва / Под ред. В.Е. Лепского – М.: Когито-Центр, 2009. – 272 с. C. 83–86. викликати роботу викликати роботу
2009.09 Найдьонов М. І. Парадокс формування суб'єктності: груп-рефлексивний підхід в соціальній та політичній психології / М. І. Найдьонов // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / за заг. ред. М. М. Слюсаревського; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. 9. – С. 13–23. – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0084.pdf ; http://www.ispp.org.ua/files/1270201800. викликати роботу викликати роботу
2009.04 Найдьонов М. І. Рефлексивний інтенціонал дискурсу: до лідерської позиції психології в міжгалузевому знанні / М. І. Найдьонов // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей. – АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 46–66. викликати роботу викликати роботу
2009.00 Найдьонов М. І. Експериментальні дослідження рефлексивних процесів: вивчення феноменів складнокоординованості / М. І. Найдьонов // Психологічні перспективи. – 2009. – Спецвипуск. – C. 39–53.– Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0092.pdf викликати роботу викликати роботу
2008.08 Naydonov M. Naydonova L.A. Grigorovska L.V Naydonova L.M. Reflective Structures of the Participants Discourse during Mass Political Actions // [Електронний ресурс] Mykhaylo Naydonov, Lyubov Antonivna Naydonova, Lyubov Grigorovska, Lyubov Mykhaylivna Naydonova // Abstracts of 10th European Congress of Psychology, Prague, Check Republic 3-6 July, 2008. - P.97. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm. - Режим доступу: http://web.mit.edu/nhmit/www/pdf/Paris-ISPPAbstracts052808.pdf. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2008.08 Naydonov M. Naydonova L.A. Grigorovska L.V Naydonova L.M. Reflective Structures of the Participants Discourse during Mass Political Actions // [Електронний ресурс] Mykhaylo Naydonov, Lyubov Antonivna Naydonova, Lyubov Grigorovska, Lyubov Mykhaylivna Naydonova // The report of 10th European Congress of Psychology, Prague, Check Republic 3-6 July, 2008. - P. 9. - Режим доступу: http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/5/6/0/7/p256076_index.html викликати роботу викликати роботу
2008.07 Naydonova M.A. Friends’ Attitudes to Mass Political Action: during & after// [Електронний ресурс] Lyubov Mykhaylivna Naydonova // Abstracts of XXIX International Congress of Psychology. Berlin, 20-25 July, 2008. - P. 76. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2008.07 Naydonov M. Grigorovska L.V. Social responsibility: Analyses of mass political actions participants discourse// [Електронний ресурс] Mykhaylo Naydonov, Lyubov Grygorovska // The report of XXIX International Congress of Psychology. Berlin, 20-25 July, 2008. - P. 18. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2008.07 Naydonov M. Grigorovska L.V. Social responsibility: Analyses of mass political actions participants discourse// [Електронний ресурс] Mykhaylo Naydonov, Lyubov Grygorovska // Abstracts of XXIX International Congress of Psychology. Berlin, 20-25 July, 2008. - P. 761. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2008.07 Naydonova M.A. Friends’ Attitudes to Mass Political Action: during & after// [Електронний ресурс] Lyubov Mykhaylivna Naydonova // Abstracts of XXIX International Congress of Psychology. Berlin, 20-25 July, 2008. - P. 76. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2008.07 Naydonova L.A. 5-dimensional model of virtuality in media culture// [Електронний ресурс] Lyubov Antonivna Naydonova // Abstracts of XXIX International Congress of Psychology. Berlin, 20-25 July, 2008. - P. 76. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2008.07 Naydonova L.A. 5-dimensional model of virtuality in media culture// [Електронний ресурс] Lyubov Antonivna Naydonova // The report of XXIX International Congress of Psychology. Berlin, 20-25 July, 2008. - P. 14. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2008.06 Найдьонов М. І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях / М. І. Найдьонов. – К., Міленіум, 2008. – 484 викликати роботу викликати роботу
2008.04 Григоровська Л. В. Моніторинг соціальної ситуації в освіті:до проблеми методів дослідження / Л. В. Григоровська // Наук. студії із соц. та політ. психології: зб. статей. – АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 19 (22). – С. 46-57. викликати роботу викликати роботу
2008.04 Найдьонов М. І. Смислові, змістові та ресурсні складові моніторингу соціальної ситуації особистісного та суспільного розвитку / М. І. Найдьонов // Наук. студії із соц. та політ. психології: зб. статей. – АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 19 (22). – С. 74–86. викликати роботу викликати роботу
2008.03 Найдьонов М. І. Визначення меж "ми" як коаліційної рефлексії / М. І. Найдьонов // Науковий вісник державного управління внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 1. – С. 82–95. – (Збірник наукових праць / Серія "Психологія"). викликати роботу викликати роботу
2008.02 Найдьонов М. І. Формування системи рефлексивного управління в умовах складнокоординованості [Текст] / М. І. Найдьонов. - К. : IRIS, 2008. - 66 с. викликати роботу викликати роботу
2007.09 Григоровська. Л. Соціально-психологічні аспекти підготовки фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі: європейський досвід : сборник / Л. Григоровська // Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров'я: Як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : Збірка тез конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Проект Тасіс "Посилення регіональних соціальних служб". - Київ : Сфера, 2007. - С. 229-233 .. викликати роботу викликати роботу
2007.09 Найдьонов М. І. Концепти фрейдизму в контексті теорії групової рефлексії / М. І. Найдьонов // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / за заг. ред. М. М. Слюсаревського; упоряд. В. О. Васютинський, О. А. Ліщинська. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 5–6. – С. 50–63.– Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0079.pdf викликати роботу викликати роботу
2007.07 Найдьонов М. І. Формування системи рефлексивного управління для забезпечення злиття компаній / М. І. Найдьонов // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – №7. – С. 46–54.– Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0075.pdf викликати роботу викликати роботу
2007.07 Naydonov M Reflective Interview in Political and Organizational Environments// [Електронний ресурс] Mykhaylo Naydonov // Abstracts of 10th European Congress of Psychology, Prague, Check Republic 3-6 July, 2007. - P. 1287.html. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2007.07 Slyusarevsky M., Grigorovskaya L. Social Tension Dynamic in Context of Ukrainian Political Events// [Електронний ресурс] Myckola Slyusarevsky, Lyubov Grygorovs"ka // The report of 10th European Congress of Psychology, Prague, Check Republic 3-6 July, 2007. - P. 1- 12. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2007.07 Slyusarevsky M., Grigorovskaya L. Social Tension Dynamic in Context of Ukrainian Political Events// [Електронний ресурс] Myckola Slyusarevsky, Lyubov Grygorovs"ka // Abstracts of 10th European Congress of Psychology, Prague, Check Republic 3-6 July, 2007. - P. 2141.html. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2007.07 Slyusarevsky M., Grigorovskaya L. Social Tension Dynamic in Context of Ukrainian Political Events// [Електронний ресурс] Myckola Slyusarevsky, Lyubov Grygorovs"ka // The report of 10th European Congress of Psychology, Prague, Check Republic 3-6 July, 2007. - P. 1- 12. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2007.07 Naydonova L., Naydonova L M. Mass Emotional States in Different Local Communities and Participants' Enduring Empowerment// [Електронний ресурс] Lyubov Naydonova, Lyubov M. Naydonova // The report of 10th European Congress of Psychology, Prague, Check Republic 3-6 July, 2007. - P. 1- 17. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2007.07 Naydonov M Reflective Interview in Political and Organizational Environments// [Електронний ресурс] Mykhaylo Naydonov // The report of 10th European Congress of Psychology, Prague, Check Republic 3-6 July, 2007. - P. 1- 27. - Режим доступу: http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm викликати роботу викликати роботу
2007.05 Найдьонов М. І. Парадокс формування суб'єктності: груп-рефлексивний підхід до тренінгових технологій// Вища освіта України - Додаток 3 (т. 7) - 2007 р. - Тем. випуск "Вища освіта Україниу контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти". - 2007. – С. 264-273– Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0084-1.pdf викликати роботу викликати роботу
2007.03 Найдьонов М. І. Формування системи рефлексивного управління як координаця рефлексивних процесів / М. І. Найдьонов // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей. – АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; ред­кол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 18 (21).– С. 82–105. викликати роботу викликати роботувикликати роботу
2007.03 Найдьонов М. І. Складнокоординованість соціосистем і організацій як психологічний феномен / М. І. Найдьонов // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей. – АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології / редкол.: C. Д. Макси­менко, М М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 15 (18). – С. 60–89. викликати роботу викликати роботу
2007.05 Naydonov M. Reflexive Management System of Merger // Abstracts of XIII th Europian congress of Work and Organisation Psychology., Sweden, Stockholm, May 9-12, 2007 . - P. 26 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2007.05 Grigorovskaya L., Naydonov M. Psyhological Contract with Company Top-Managers Team Before a Merger // Abstracts of XIII th Europian congress of Work and Organisation Psychology., Sweden, Stockholm, May 9-12, 2007 . - P. 27 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2007.05 Naydonova L., Kuzichkina N. Staff’s Reflexive Pre-adaptation to Changes Caused by Merger // Abstracts of XIII th Europian congress of Work and Organisation Psychology., Sweden, Stockholm, May 9-12, 2007 . - P. 29 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2007.05 Naydonova L.M, Krjuchkovenko R. Reconstruction of Competition and Cooperation Settings in Procedures of Personnel Dismissing Caused by Company Merger // Abstracts of XIII th Europian congress of Work and Organisation Psychology., Sweden, Stockholm, May 9-12, 2007 . - P. 30 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2007.05 Khorina O, Opanasenko O. Emotional Coping Strategies and Models of Interpersonal Relationships at Rating Procedures of Personnel Selection at a Merger Organization // Abstracts of XIII th Europian congress of Work and Organisation Psychology., Sweden, Stockholm, May 9-12, 2007 . - P. 28 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2007.05 Naydonov M. Reflexive Management System of Merger // The report of XIII th Europian congress of Work and Organisation Psychology., Sweden, Stockholm, May 9-12, 2007, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Stockholm, 2007 - P. 1-19 викликати роботу викликати роботу
2007.05 Grigorovskaya L., Naydonov M. Psyhological Contract with Company Top-Managers Team Before a Merger // The report of XIII th Europian congress of Work and Organisation Psychology., Sweden, Stockholm, May 9-12, 2007, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Stockholm, 2007 - P. 1-11 викликати роботу викликати роботу
2007.05 Naydonova L., Kuzichkina N. Staff’s Reflexive Pre-adaptation to Changes Caused by Merger // The report of XIII th Europian congress of Work and Organisation Psychology., Sweden, Stockholm, May 9-12, 2007, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Stockholm, 2007 - P. 1-13 викликати роботу викликати роботу
2007.05 Naydonova L.M. Reconstruction of Competition and Cooperation Settings in Procedures of Personnel Dismissing Caused by Company Merger // The report of XIII th Europian congress of Work and Organisation Psychology., Sweden, Stockholm, May 9-12, 2007, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Stockholm, 2007 - P. 1-16 викликати роботу викликати роботу
2007.05 Khorina O. Emotional Coping Strategies and Models of Interpersonal Relationships at Rating Procedures of Personnel Selection at a Merger Organization // The report of XIII th Europian congress of Work and Organisation Psychology., Sweden, Stockholm, May 9-12, 2007, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Stockholm, 2007 - P. 1-19 викликати роботу викликати роботу
2007.04 Найдьонов М.І. Cистема груп-рефлексивної спеціалізації у проектах створення спільного досвіду поколінь// Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей /АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. - К.: Міленіум, 2007. - Вип. 17 (20). - С. 157-166 викликати роботу викликати роботувикликати роботу
2007.04 Найдьонова Л.А. Гуманізація стосунків через подолання цькування в шкільній спільноті // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей /АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. - К.: Міленіум, 2007. - Вип. 17 (20). - С. 144-156 викликати роботу викликати роботу
2007.04 Найдьонова Л.А. Арт-терапія в інформаційну епоху: від віртуальності до справжності // Простір арт-терапії: можливості та перспективи: Матеріали ІІ міждисциплінар. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, МАУП, 24-25 лют. 2005 р. / За наук. ред. О.Л. Вознесенської. - К.: Міленіум, 2007. - С. (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) (Предоставляется по запросу) викликати роботу викликати роботу
2007.01 Найдьонов М.І. Конвенційні та когнітивні стереотипи як складові складно-координованості //Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості і обдарованості: Збірник науковіх праць/За ред. В.О. Моляко. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка, 2007. - С. 148-159 викликати роботу викликати роботу
2007.01 Найдьонова Л.М. Зміна непродуктивних настановлень персоналу в процедурах рефлексивного творчого тренінгу-практикуму // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості і обдарованості: Збірник науковіх праць/За ред. В.О. Моляко. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка, 2007. - С. 159- 164 (Предоставляется по запросу) викликати роботу викликати роботу
2006.02 Найдьонова Л.А. Переосмислення образів як механізм дії арттерапевтичних методів: диференціально-психологічний принцип // Простір арт- терапії: можливості та перспективи: Матеріали ІІ міждисциплінар. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, МАУП, 24-25 лют. 2005 р. / За наук. ред. О.Л. Вознесенської. - К.: Міленіум, 2006. - С. (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2006.00 Найденов М.И. От "первичной модели" группового субъекта творчества - к "побочному продукту" групп-рефлексивной услуги // Психология творчества: школа Я.А.Пономарева. / Ушаков Д.В /ИП РАН. - М, 2006. - C.455-481 викликати роботу викликати роботу
2006.00 Хоріна О.І. Оанасенко О.І. Стратегії опанування і моделі міжособистісних стосунків експертів та учасників рейтингових процедур конкурсу на вакансії злитої компанії. // Псіхологічні основи ефективної діяльності організації в умовах соцікально- економічних змін: Тези ІV наук.-практ. конф. З організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., м. Київ) / За наук. Ред. Л.М. Карамушки. - К.: Наук. Світ, 2006. - С. 119-120 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0232_6.pdf викликати роботу викликати роботу
2006.00 Кузичкина Н.І. Рефлексивна преадаптація персоналу до змін в організації внаслідок злиття компанії // Псіхологічні основи ефективної діяльності організації в умовах соцікально-економічних змін: Тези ІV наук.-практ. конф. З організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., м. Київ) / За наук. Ред. Л.М. Карамушки. - К.: Наук. Світ, 2006. - С. 120-122 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/+.pdf викликати роботу викликати роботу
2006.00 Крючковенко Р.В, Найдьонова Л.М. Реконструкція настановлень конкуренції та співробітництва в процедурах скорочення персоналу при злитті // Псіхологічні основи ефективної діяльності організації в умовах соцікально-економічних змін: Тези ІV наук.-практ. конф. З організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., м. Київ) / За наук. Ред. Л.М. Карамушки. - К.: Наук. Світ, 2006. - С. 111-11 3  – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0232_4.pdf викликати роботу викликати роботу
2006.00 Григоровская Л.В. Психологічний контракт як інструмент психологічного забезпечення злиття компаній // Псіхологічні основи ефективної діяльності організації в умовах соцікально-економічних змін: Тези ІV наук.-практ. конф. З організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., м. Київ) / За наук. Ред. Л.М. Карамушки. - К.: Наук. Світ, 2006. - С. 116- 117 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0232_3.pdf викликати роботу викликати роботу
2006.11 Усотувальна (абсорбційна) здатність членів творчих ком'юніті в забезпеченні організаційних змін// Псіхологічні основи ефективної діяльності організації в умовах соцікально-економічних змін: Тези ІУ наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., м. Київ) / За наук. Ред. Л.М. Карамушки. - К.: Наук. Світ, 2006. - С. 111-113 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0232_2.pdf викликати роботу викликати роботу
2006.11 Найдьонов М.І Система рефлексивного управління у забезпеченні злиття// Психологічні основи ефективної діяльності організації в умовах соціально-економічних змін: Тези ІV наук.-практ. конф. З організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., м. Київ) / За наук. Ред. Л.М. Карамушки. - К.: Наук. Світ, 2006. - С. 117-119 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0232_1.pdf викликати роботу викликати роботу
2006.00 Найдьонов М.І. Коаліційна модель суб'єкта соціалізації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. - 2006. - Вип. 41. Серія "Психологічні науки". - Т. 2. - С. 26 - 3 3 викликати роботу викликати роботу
2006.00 Найдьонов М.І. Проектная мета- технология трансформации организаций как реализация групп- рефлексивной концепции на рынке психологических услуг.//Теоретичні і прикладні проблеми психології. - Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2006. - № 5(16) - С. 137-146 викликати роботу викликати роботу
2006.00 Slyusarevsky М ., Grigorovska L. Social tension before end during mass political action // The report of 26th International Congress of Applied Psychology July 16-21, 2006 - Athens, Greece. - Athens, 2006. - P. 1-27 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2006.00 Naydonova L.M. Enduring Empowerment and Participants' Emotional States // The report of 26th International Congress of Applied Psychology July 16-21, 2006 - Athens, Greece Athens, - 2006. - p. 2811.htm (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2006.00 Naydonova L., Grigorovska L. Enduring Empowerment and Reflectivity on Mass Political Actions // The report of 26th International Congress of Applied Psychology July 16-21, 2006 - Athens, Greece. - Athens, 2006. - p.3231.htm (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2006.07 Naydonov M. Creative personification from protest mass by reflective interviews // The report of 26th International Congress of Applied Psychology July 16-21, 2006 - Athens, Greece - Athens, 2006. - P. 1-30 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2006.07 Naydonov M. Creative personification from protest mass by reflective interviews // The report of 26th International Congress of Applied Psychology July 16-21, 2006 - Athens, Greece, Athens, 2006. - p. 2803.htm (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2006.00 Найдьонова Л.А. Українська політична психологія на міжнародній арені // Освіта. - 2006. - № 36-37. - 0,2. (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2006.00 Найдьонова Л.А. Проблемами молоді опікуються вчені // Пед. газ. - 2006. - № 5 (142). - 0,2. (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2006.00 Найдьонова Л.А. Благополуччя людини в соціальному середовищі: Інформ.-метод. комплекс “Здоровий спосіб життя” // Пед. газ. - 2006. - № 3 (140). - 0,23. (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2006.04 Найдьонов М.І. Проблема суб'єкта в рефлексивній психології // Людина.Суб'ект.Вчинок:Філософсько-психологічні студії/ за заг. Ред. В.О. Татенка. - К.: Либідь, 2006. - С. 197- 230 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0068.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Naydonova L., Naydonova L.M.Enduring Empowerment and Participants' Emotional States // The report of 26 International Congress of Applied Psychology. July 16-21, 2006 - Athens, 2005. - P. 1-17 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонова Л.А. Рефлексивний капітал територіальних спільнот у забезпеченні психологічного благополуччя людини // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. № 4 / Редкол.: І.Д.Бех, Е.В.Бєлкіна, Н.М.Бібік та ін. - К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2005. - С. 59-66. викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найденов М.И. Рефлексивная технология в миграционной составляющей жизни общества // Международная конференция Миграция в Европе: социальные и психологические аспекты. - Киев: Арт-программы, 2006. - С. 69-95 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0058_1.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонова Л.А. Розвиток територіальних спільнот в контексті міграційних процесів // Международная конференция Миграция в Европе: социальные и психологические аспекты. - Киев: Арт- программы, 2006. - С. 180-189 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0058_2.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонов М.І. Рефлексивні механізми прийняття рішень груповим суб'єктом //Психологічні перспективи - 2005. - Вип. 7 - C. 81-92 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0057.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонов М.І. Паритетність суб'єктності як розв'язання проблеми складно- координованості. Погляд з позицій теорії групової рефлексії // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник наукових праць. № 4 / Редкол.: І.Д.Бех, Е.В.Бєлкіна, Н.М.Бібік та ін. - К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2005. - С. 36-58 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0073_1.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонова Л.А. Проблеми політичної психології: рефлексія ідентичності та очікувань професійної спільноти // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред.М.Слюсаревського; Упоряд. Л.А.Найдьонова, Л.П.Черниш. - К.: Міленіум, 2005. - С. 24-32. – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0056_2.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонов М.І. Груп-рефлексивна організація діалогу між агітатором та виборцем // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред.М.Слюсаревського; Упоряд. Л.А.Найдьонова, Л.П.Черниш. - К.: Міленіум, 2005. - Вип. 4. - С.345- 352. – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0056_1.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонов М.І. Рефлексивне інтерв’ю як засіб моніторингу та експертизи конфліктних станів учасників масових протестних акцій // Конфликтологічна експертиза: теорія і методика/Інститут педагогіки та психології префесійної освіти АПН України, Т-во конфліктологів України; вип 4 Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи. - 2005. - С. 133-137 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0061.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.03 Найдьонов М.І. Подолання індивідуалістичної редукції в суб'єктному підході: теорія групової рефлексії //Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д.Максименка. - К.: Главник, 2005. -Вип. 26, в 4-х томах, том 3. - 512 с. 186-194 (http://My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонова Л.А.Соціальний та рефлексивний капітал територіальних спільнот як чинник суспільних перетворень // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - К.: Главник, 2005. - Вип. 26. - Т. 3 2005. - С.195-202 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонова Л.М.Переживання учасників майдану в контексті їх міжособистісних стосунків// Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - К.: Главник, 2005. - Вип. 26. - Т. 5. - с.- (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0069.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Григоровская Л.В. Рефлексия в системе профессиональной подготовки и последипломного образования учителя // Творчество: взгляд с разных сторон: тез. докл. и выступлений на Первой между-народной конференции, посвященной 85-летию со дня р ождения Я.А. Пономарева; Москва-Звенигород, сентябрь 2005 - М., 2005. - - М., 2005. - С. Grigorovskaya.html(http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найденов М.И. От паритетности группового и индивидного субъектов творчества к стратегиям самоэффективности (субъектности). // Творчество: взгляд с разных сторон: тез. докл. и выступлений на Первой международной конференции, посвященной 85-летию со дня р ождения Я.А. Пономарева; Москва-Звенигород, ентябрь 2005 - М, 2005. С . Najdenov_1.html (http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найденов М.И. Творческая персонификация субъекта в массе протестной акции // Творчество: взгляд с разных сторон: тез. докл. и выступлений на Первой международной конференции, посвященной 85-летию со дня р ождения Я.А. Пономарева; Москва-Звенигород, сентябрь 2005 - М., 2005. - С.- Najdenov_2.html (http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.07 Kuzichkina N., Naydonova L Student psychological adaptation in higher schools // 9th European Congress of Psychology - Abstracts. 3-8 July, 2005. Granada - Spain, 2005 - p.4023.htm (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.07 Surenschikov O., Naydonova L. Transformation of youth values by the events on the independence square//9th European Congress of Psychology - Abstracts. 3-8 July, 2005. Granada - Spain, 2005 - p.4024.htm (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Naydonova L. Psychological phenomenon on Ukrainian mass actions during the president election 2004 //9th European Congress of Psychology - 2005. Granada - Spain, 2005 - p. 4025.htm (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.07 Naydonova L., Naydonova L.M. Emotional states of participants of mass political moves in Ukraine during the period of november-december, 2004 //9th European Congress of Psychology - Abstracts. 3-8 July, 2005. Granada - Spain, 2005 - p. 4029.htm (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.07 Naydonov M. Ukrainian Maydan participants reflection, researchers reflection, a reflection from the outer stand // 9th European Congress of Psychology - Abstracts. 3-8 July, 2005. Granada - Spain, 2005 - p. 2296.htm (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Slyusarevsky M., Naydonova L.A. Psychological phenomenon on ukrainian mass actions during the president election 2004 // The report of 9 European Congress of Psychology - 3-8 July, 2005. Granada - Spain, 2005, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Granada, 2005 - P. 1-26 викликати роботу викликати роботу
2005.07 Naydonov M. Ukrainian maydan Participants reflection researchers reflection a reflection from the outer stand // The report of 9 European Congress of Psychology - 3-8 July, 2005. Granada - Spain, 2005, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Granada, 2005 - P. 1-37 викликати роботу викликати роботу
2005.07 Naydonova L.M. Emotional states of participants of mass political moves in ukraine during the period of november-december, 2004 // The report of 9 European Congress of Psychology - 3-8 July, 2005. Granada - Spain, 2005, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Granada, 2005 - 2005. - P. 1-20 викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найденов М.И. Проектная психолого- организационная технология как реализация групп- рефлексивной концепции. // Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні та організаційно практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково практичної конференції. - Донецьк, 2005 - С.128- 134 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0065.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонов М.І. Розробка та впровадження проекту розвитку організації: груп- рефлексивна технологія //Актуальні проблеми психології. Том 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. Наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН. України/ За ред. Максименко С.Д. Карамушки Л.М; - К.: Міленіум, 2005 - частина 15.- с.87-92 (Предоставляе-тся по запросу) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонов М.І. Повнота групового суб’єкта як складова рефлексивного управління // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей /АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. - К.: Міленіум, 2005. - Вип. 12 (15). - С. 87-108 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонова Л.А. Емоційні стани учасників масових політичних акцій у контексті різних територіальних спільнот // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей /АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. - К.: Міленіум, 2005. - Вип. 12 (15). - С. 71-87 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонова Л.А. Розвиток сім’ї в контексті територіальної спільноти: ресурси та обмеження культурно-контекстуального підходу // Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. - К.: Міленіум, 2005. - Вип. 11(14). - С. (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонова Л.А. Проблема територіальності в соціальній психології: феномени сусідства // Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. - К.: Міленіум, 2005. - К., 2005. - Вип. 10(13). - С. 169- 183 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Shevchuk O.Naydonova L.M. Mediation Potential of the Reflective Training-practical Work // Abstracts of XII Europian congress of Work and Organisation Psychology., Turkey, Istanbul, May 12-15, 2005. - P. 1 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Naydonov M. The group-reflexive control of the complicatedly coordinated organizations // The report of XII Europian congress of Work and Organisation Psychology., Turkey, Istanbul, May 12-15, 2005 - Istanbul, 2005, - P. 1-6 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонов М.І., Найдьонова Л.А. Модель репрезентацій групового суб'єкта в наданні психологічної допомоги // Теорія і практика допомоги особистості в психологічному консультуванні і психотерапії: Матеріали міжнародної науково практичної конференції - Київ, 2005 - С. 81-84 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0063.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонов М.І. Взаємопроникнення цінностей: технологічне забезпечення розвитку групового суб'єкта // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки. - Київ, 2005.- Серія 12. Випуск 6(30). Частина 1. - С. 284-298. – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0064.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонов М.I. Взаємопроникнення цінностей: технологічне забезпечення розвитку групового суб'єкта в творчості // Міжнародна науково-практична конференція. Творчість, як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків: Тези доповідей. - Житомир, 2005. - С. 89-90 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/tz_0225.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонова Л.А., Найдьонов М.І. Феномен Майдану: динаміка емоційних станів учасників // Політичний портрет України: Часопис фонду Демократичні ініціативи - 2005. - С. 46-58 – Режим доступу : http://iris-psy.org.ua/publ/st_0060.pdf викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонова Л.А. Моральні орієнтири оновлення суспільства // Пед. газета. - 2005. - №12 (137). - 0,3.+ (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найдьонов М.І. Український Майдан. Рефлексія учасників, рефлексія дослідників, рефлексія із зовнішньої позиції. // Соціальна служба в україні:соціальнопсихологічні зазади формування й ефективного функціюнування. Матеріали науково-практичної конференції/Ред. кол.:В.В. Москаленко,Н.І. Кривоконь, Н.М. Дембицька . - К.: Фенікс, 2005. С. 492-496 (http://My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.00 Найденова Л.А. Психологічна готовність до соціальної роботи з територіальними спільнотами // Соціальна служба в україні: соціальнопсихологічні зазади формування й ефективного функціюнування: Матеріали науково-практичної конференції/Ред. кол.: В.В. Москаленко,Н.І. Кривоконь, Н.М. Дембицька . - К.: Фенікс, 2005. - С. 492-496 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.05 Naydonov M. The group-reflexive control of the complicatedly coordinated organizations // Abstracts of XII Europian congress of Work and Organisation Psychology., Turkey, Istanbul, May 12-15, 2005. - P. 1 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2005.05 Naydonova L.A. Inter-Team Work Models in Creative Tasks Solutions // Abstracts of XII Europian congress of Work and Organisation Psychology., Turkey, Istanbul, May 12-15, 2005. - P. 1 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2004.12 Найдьонов М.І. Український Майдан. Рефлексія учасників, рефлексія дослідників, рефлексія із зовнішньої позиції. // cd-book/ Парламентська бібіліотека України.- К. 2004. - С. 1-3 (http://My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2004.12 Найдьонов М.І. Украинский Майдан. Рефлексия участников, рефлексия исследователей, рефлексия из внешней позиции // cd-book/ Парламентська бібіліотека України // http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm, Київ, 2004. - С. 1- 3 викликати роботу викликати роботу
2004.07 Naydonova L.M. The genesis of friendly relations in the juvenile age // The report of 28 International Congress of Psychology. August 8-13, 2004. Beijing, China // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Beijing, 2004. - P. 1-5 викликати роботу викликати роботу
2004.07 Naydonova L.A. Journalists’ concepts of neighbours’ power // The report of 28 International Congress of Psychology. August 8-13, 2004. Beijing, China // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Beijing, 2004. - P. 1- 3 викликати роботу викликати роботу
2004.07 Naydonova L M Genesis of friendship relationships and ideas about the friendship in the adolescence // Abstracts book / 28th International Congress of Psychology. August 8-13, 2004. Beijing, China. - P. 2063.185 (http://e-book.lib.sjtu.edu.cn/iupsys/Pages/Abstract4/2063.185.html) викликати роботу викликати роботу
2004.07 Naydonov M. Informed consents as a conventional and diagnostic procedure of agreement making // Abstracts book / 28th International Congress of Psychology. August 8-13, 2004. Beijing, China. - P. 2063.171 (http://e-book.lib.sjtu.edu.cn/iupsys/Pages/Abstract4/2063.171.html) викликати роботу викликати роботу
2004.07 Naydonov M. An informed consent as a conventional and diagnostic procedure of conclusion an agreement // The report of 28 International Congress of Psychology. August 8-13, 2004. Beijing, China // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Beijing, 2004. - P. 1-9 викликати роботу викликати роботу
2004.07 Kuzichkina N., Naydonova L. The psychological problems of student adaptation in a foreign environment // The report of 28 International Congress of Psychology. August 8-13, 2004. Beijing, China // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Beijing, 2004. - P. 1-2 викликати роботу викликати роботу
2004.07 Kuzichkina N., Naydonova L. Preparedness for adaptation in foreign language environment // Abstracts book / 28th International Congress of Psychology. August 8-13, 2004. Beijing, China. - P. 2063.186. (http://e-book.lib.sjtu.edu.cn/iupsys/Pages/Abstract4/2063.186.html) викликати роботу викликати роботу
2004.06 Найдьонова Л.А. Соціально- психологічні феномени створення територіальних спільнот // Практ. психологія та соціальна робота. - 2004. - № 6. - С. 19-22 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2003.11 Найдьонова Л.А. Інтеграція територіальних спільнот як групових суб’єктів демократичних перетворень // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. С.Д.Максименка, В.Т.Циби, Ю.Ж.Шайгородського та ін. - К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2003. - С. 172 - 182 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2003.10 Григоровская Л.В. Проблема прогноза эффективности менеджера: рефлексивная технология отбора персонала. //Наукові праці МАУП. Вип. 6: Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності. - Київ, 2003 С. 177-181. (http://My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2003.10 Найденова Л.А. Лидер обучающейся организации: современные подходы //Наукові праці МАУП. Вип. 6: Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності. - Київ, 2003 С. 181-184 (http://My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2003.10 Крючковенко Р.В., Найденов М.И., Найденова Л.А. Рефлексия как механизм преодоления стереотипов, блокирующих ресурсный подход при принятии решений управленцами // Наукові праці МАУП. Вип. 6: Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності. - Київ, 2003 С. 174-177 (http://My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2003.10 Найденов М.И. Современная технология ассессмент-центров и групп-рефлексивный подход к аттестации персонала // Наукові праці МАУП. Вип. 6: Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності. - Київ, 2003 С. 184-188 (http://My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2003.05 Grigorovskaya L., Naydonov M. The Problem of an Applicant’s Effectiveness Prognosis in the Personnel Selection in Ukraine // The report of XI Europian congress of Work and Organisation Psychol- ogy.Lisboa, Portugal Republic, May 14-17, 2003 // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Lisboa, 2003. - P. 1-6 викликати роботу викликати роботу
2003.05 Naydonov M. System of the Complex Measures for Activation of the Company's Business by Reflective Development Group Intervention // The report of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology.Lisboa, Portugal Republic, May 14-17, 2003, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Lisboa, 2003 - P. 1-8 викликати роботу викликати роботу
2003.05 Naydonova L. Energizer-Group as a Training Procedure for Intervention in Organizational Culture // The report of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology. Lisboa, Portugal Republic, May 14-17, 2003 // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Lisboa, 2003. - P. 1-6 викликати роботу викликати роботу
2003.05 Grigorovskaya L., Naidonov M. The Problem of an Applicant’s Effectiveness Prognosis // Abstracts of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology.Lisboa, Portugal Republic, May 14- 17, 2003. - P. 1310.htm (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2003.05 Grigorovskaya L., Naidonov M. The Problem of an Applicant’s Effectiveness Prognosis in the Personnel Selection in Ukraine // Abstracts of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology.Lisboa, Portugal Republic, May 14-17, 2003. - P. 1321.htm (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2003.05 Naydonov M. System of the Complex Measures for Activation of the Company's Business by Reflective Development Group Intervention // Abstracts of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology. Lisboa, Portugal Republic, May 14-17, 2003. - P. 1324.htm (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2003.01 Naydonov M. Position-finding system to make decision about collaboration with group reflective approach to develop reflective skills and qualification // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Kyiv, 200 3 викликати роботу викликати роботу
2003.01 Найденов М.И. Ориентировочная система для принятия решения о сотрудничестве с направлением групп-рефлексивной психологии и повышения квалификации // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Киев, 200 3 викликати роботу викликати роботу
2003.01 Найдьонов М.І. Орієнтувальна система для прийняття рішення щодо співробітництва з напрямком груп-рефлексивної психології та підвищення кваліфікації // http://My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm, Київ, 2003 викликати роботу викликати роботу
2002.07 Naydonov M. Cooperative strategies and values of individual and group creative achievements // Abstract of 25th International Congress of Applied Psychology July 7-12, 2002 - Singapore, 2002. - P. 81 (http://e-book.lib.sjtu.edu.cn/iupsys/Pages/ICAPindex/F16618.html) викликати роботу викликати роботу
2002.07 Naydonov M. Correlation Between Organisational and Personal Factors in Application of Some Electoral Techniques in the Company of 2002 Year in Ukraine // The report of ISPP 25th Annual Scientific Meeting BERLIN, Germany July, 16-19 in 2002 // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, - Berlin, 2002 - С . 1-4 викликати роботу викликати роботу
2002.07 Naydonova L. Reflection of ‘influence on’ and 'influence to’ by young politics // The report of ISPP 25th Annual Scientific Meeting BERLIN, Germany July, 16-19 in 2002 // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, - Berlin, - 2002. - С . 1-6 викликати роботу викликати роботу
2002.04 Найдьонова Л.А. Особливості усвідомлення молодими політиками особистого впливу на виборців (результати психосемантичних досліджень) // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей /АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. - К.: Міленіум, 2002. - Вип. 6(9). - С. 190-199 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2002.02 Найденов М.И. Психологический эффект "Lenor"// Доклад на пресс-конференции 12.02.02 в Украинском доме // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, - К.,2002. - С. 1-9 викликати роботу викликати роботу
2002.02 Найденова Л.А., Найденов М.И. Отчет о результатах исследования: Психологический эффект применения средства "Lenor". // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Киев, 2002. - С. 1-30 викликати роботу викликати роботу
2001.06 Найденов М.И. Современная технология ассессмент-центров и групп-рефлексивный подход к аттестации персонала // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Київ, 2001 - С. 1-7 викликати роботу викликати роботу
2001.06 Григоровская Л.В. Проблема прогноза эффективности менеджера: рефлексивная технология отбора персонала. // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, - Киев, 2001 - С. 1-5 викликати роботу викликати роботу
2001.06 Найденова Л.А. Лидер обучающейся организации: современные подходы // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Київ, 2001. - С. 1-4 викликати роботу викликати роботу
2001.06 Крючковенко Р.В., Найденов М.И., Найденова Л.А. Рефлексия как механизм преодоления стереотипов, блокирующих ресурсный подход при принятии решений управленцами // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Киев, 2001 - С. 1-5 викликати роботу викликати роботу
2001.05 Naidenov M. The personnel attestation - the broad and the narrow senses // Abstracts of X Europian congress of Work and Organisation Psychology.Prague, Czech Republic, May 16-19, 2001, Prague - Prague, 2001. - P. 495 викликати роботу викликати роботу
2001.05 Naydonova L. Group-reflective Psychological Project for Effective Investment in the Personnel Qualification Promotion in Ukraine // Abstracts of X Europian congress of Work and Organisation Psychology.Prague, Czech Republic, May 16-19, 2001, Prague - Prague, 2001. - P. 494 викликати роботу викликати роботу
2001.05 Grigorovskaya L. The reflective technology of personnel selection // Abstracts of X Europian congress of Work and Organisation Psychology.Prague, Czech Republic, May 16-19, 2001, Prague - Prague, 2001. - P. 467 викликати роботу викликати роботу
2001.05 Kruchkovenko R. Consulting sales: research of reflexive mechanisms of customer’s decision -making. // Abstracts of X Europian congress of Work and Organisation Psychology.Prague, Czech Republic, May 16-19, 2001. - Prague, 2001. - P. 481 викликати роботу викликати роботу
2001.05 Naidenov M. The personnel attestation - the broad and the narrow senses (Certification of staff - Narrow and wide sense) // The report of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology. Prague, Czech Republic, May 16-19, 2001 // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Prague, 2001 - 2001. - P. 1-5 викликати роботу викликати роботу
2001.05 Naydonova L. Group-reflective Psychological Project for Effective Investment in the Personnel Qualification Promotion in Ukraine // The report of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology.Prague, Czech Republic, May 16-19, 2001, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Prague, 2001 - 2001. - P. 1-5 викликати роботу викликати роботу
2001.05 Grigorovskaya L. The reflective technology of personnel selection // The report of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology.Prague, Czech Republic, May 16-19, 2001, // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Prague, 2001 - 2001. - P. 1-4 викликати роботу викликати роботу
2001.04 Найдьонова Л.А. Електоральна активність: проблема методів дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей /АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. - К.: ТОВ “Вид-во “Сталь”, 2002. - Вип. 5(8). - С. 36-52 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2001.04 Найдьонова Л.А. Сучасна проблематика політичної психології на міжнародних форумах // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В.М.Литвина та М.М.Слюсаревського. - К.: Інф-вид. центр Тов-ва "Знання" України, 2001. - Вип. 3. - 344 с. - С. 57-60 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2000.12 Найденов М.И., Найденова Л.А. Групп-рефлексивный метод решений. Методические рекомендации. // http://My.eLVisti.com/naid/ru/ru/1str/public.htm, - Киев, 2000 - 2000. - С. 1-27 (ДСП Предоставляется по запросу) викликати роботу викликати роботу
2000.07 Naydonova L. Using of the informed consent in the psychological practice in Ukraine //International journal of Psychology. Abstracts of the XXVII international congress of psychology. Stockholm, Sweden. 23-28 July 2000. - v. 35, i. 3/4, June-August, 2000. - Р. 267 викликати роботу викликати роботу
2000.07 Naidenov M. Specialization of reflective training-practical work for the competitive selections // International journal of Psychology. Abstracts of the XXVII international congress of psychology. Stockholm, Sweden. 23-28 July 2000. - v. 35, i. 3/4, June-August, 2000. - Р. 448 викликати роботу викликати роботу
2000.07 Grigorovskaya L. Many-sidedness of the teaches of music self-image as the tool of an evaluation of his professionalism // International journal of Psychology. Abstracts of the XXVII international congress of psychology. Stockholm, Sweden. 23-28 July 2000. - v. 35, i. 3/4, June-August, 2000. - P. 249 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
2000.07 Naydonova L. Using of the informed consent in the psychological practice in Ukraine // The report of XXVII international congress of psychology. Stockholm, Sweden. 23-28 July 2000 // http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm,- Stockholm, 2000 - 2000. - P. 1-4 викликати роботу викликати роботу
2000.07 Naidenov M. Specialization of reflective training-practical work for the competitive selections // The report of XXVII international congress of psychology. Stockholm, Sweden. 23-28 July 2000 - Stockholm, 2000. - P. 1-5 (http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1999.07 Naidenov M. Management from point of view of the conception of group reflection / M. Naidenov // Adsuesces et dicere verumet audire: VI European Congress of Psychology, 4–9 July, 1999: abstracts. – Rome, 1999. – P. 314. викликати роботу викликати роботу
1999.07 Naidenova L. Reflective potential of the professional community in the professional's development // Adsuesces et dicere verumet audire. Abstracts. VI European Congress of Psychology. July 4th - 9th 1999. Rome, Italy.- Rome, 1999. - P. 315 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1999.07 Pletzis M., Naidenov M. Stereotypes of electoral process // Adsuesces et dicere verumet audire. Abstracts. YI European Congress of Psychology. July 4th - 9th 1999. Rome, Italy.- Rome, 1999.- P. 357 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1999.01 Найденов М.И. Групп-рефлексия: направления прикладных исследований и внедрений // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, - 1999. - С. 1-3 викликати роботу викликати роботу
1998. 00 Найденов М.И. Модель групповой рефлексии в контексте анализа творчества педагога // Творчість в технології виховання та навчаня: Зб. наук. праць. - К. - Запоріжжя, 1998 - С. 171-176 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1998. 00 Найденова Л.А. Рефлексивний потенціал професійної педагогічної спільноти у визначенні етичної позиції сучасного вчителя // Творчість в технології виховання та навчаня: Зб. наук. праць. - К., Запоріжжя, 1998 - С. 167-171 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1998. 00 Григоровская Л.В. Проблемность развития профессионального самосознания учителя как инструмента профессионального роста // Творчість в технології виховання та навчаня: Зб. наук. праць. - К., Запоріжжя, 1998 - С. 176-180 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1997.08 Григоровська Л. В. Методика работы по освоению учащимися коммуникативной позиции в ситуации общения с искусством (музыка) // Мистецтво і освіта № 4, 1997. - с.- (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1997.07 Naidenova L. Reflective approach to the personality. // Abstracts of V European Congress of Psychology. July 6-11, 1997, Dublin, Ireland. - Dublin, 1997. - P. 404 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1997.07 Naidenov M. Reflective-creative method for the reorganization of the interpersonal relations during the properties for transition in the concern // Abstracts of V European Congress of Psychology. July 6-11, 1997, Dublin, Ireland. - Dublin, 1997.- P. 418 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1997.05 Григоровская Л.В. Специфiка конфлiктностi у викладаннi предметiв естетичного // Конфлікт в педагогічних системах: Зб. доп. наук.-практ. jnmt., 20-21 травня 1997 р. - Вінниця: ВДТУ, 1997 - С. 93- 95 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1997.05 Найденов М.И., Найденова Л.А. Конфлiкт i конфлiктнiсть рефлексивний шлях подолання // Конфлікт в педагогічних системах: Зб. доп. наук.-практ. конф., 20-21 травня 1997 р. - Вінниця: ВДТУ, 1997 - С. 224-226 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1997.05 Найденов М.И., Найденова Л.А., Григоровская Л.В. Процедуры образной рефлексии и развитие профессионального творчества педагога. // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, , - К.,1997 . - С. 1-8 викликати роботу викликати роботу
1997.04 Найденова Л.А., Найденов М.И. Рефлексивный творческий тренинг-практикум как форма активного психологического воздействия на личностный потенциал педагога //Професійна творчість в системі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів: Зб. наук. праць. - К., Запоріжжя, 1997. - С.107-112 викликати роботу викликати роботу
1997.04 Григоровская Л.В. Потенциал проблемно-конфликтных ситуаций в развитии творчества на уроках музык //Професійна творчість в системі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів: Зб. наук. праць. - К., Запоріжжя, 1997. - С.56-62 викликати роботу викликати роботу
1997.04 Найденов М.И., Найденова Л.А., Григоровская Л.В. Персональная педагогика на основе групповой рефлексии //Професійна творчість в системі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. Зб. наук. праць. - К., Запоріжжя,1997. - С. 78-8 3 викликати роботу викликати роботу
1996.10 Найденов М.И. Концепция групповой рефлексии // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm,- Киев, 1996 С. 1-2 викликати роботу викликати роботу
1996.10 Найденова Л.А. Рефлексивная модель подготовки психолога-профессионала // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm,- Киев, 1996 - С. 1 викликати роботу викликати роботу
1996.10 Найденов М.И., Найденова Л.А. Внедрение рефлексивной среды на рынке психологических услуг // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, ,- Киев, 1996 - С.1 викликати роботу викликати роботу
1995.09 Naidenova L., Naidenov M. Category "Group reflexion" and group reflexion aproch // Актуальні проблеми сучасної психології. Медична психологія та психокорекція: Матер. ІІ міжнар. читань. - Х., 1995. - С. 126-127 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1995.09 Найденов М.И. Найденова Л. А. Категория групп- рефлексии в психологии рефлексии // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, - Запорожье, 1995. - С.1 викликати роботу викликати роботу
1995.09 Найденова Л.А., Подмазин С.И. Инновации в образовании модель психологического обеспечения // Актуальні проблеми сучасної психології. Вікова та педагогічна психологія. Матеріали 2 міжнародних читань. - Харків, 1995 - С. 57-58 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1995.07 Naidenov M., Naidenova L. The adoptions of reflective environment // Abstracts of 4 European congress of psychology. - Athens., 1995. - P. 305 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1995.07 Naidenova L., Pletzis M., Grigorovskaya L., Krjuchkovenko R., Naidenov M. The group's reflеction for the services to over-come socio-cultural ethical stereotypes // Abstracts of 4 European congress of psychology. - Athens., 1995. - P. 422 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1995.07 Naidenova L., Naidenov M. The ontology of reflection // Abstracts of 4 European congress of psychology. - Athens, 1995. - P. 225 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Крючковенко Р.В, Найденов М.И. Применение концепции групповой рефлексии в организации личностно развивающей среды. // Проблеми розвитку та вдосконалення психологічної служби системи освіти: Тези конференції. - Донецьк, 1994. - С. 76 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Найденов М.И., Григоровская Л.В. Персональная педагогика на основе концепции групповой рефлексии как форма псхокорекционной работы практического психолога // Проблеми розвитку та вдосконалення психологічної служби системи освіти: Тези конференції. - Донецьк, 1994. - С. 79 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Найдьонова Л.А., Подмазін С.І. До питання про модель специалиста-психлолга // Проблеми розвитку та вдосконалення психологічної служби системи освіти: Тези конференції. - Донецьк, 1994. -С. 14 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Найденов М.И., Найденова Л.А. Стратегии организации рефлексивной развивающей среды. // Проблеми розвитку та вдосконалення психологічної служби системи освіти: Тези конференції.- Донецьк, 1994. - С. 81 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Роль конкурентных отношений в развитии рефлексивных способностей будущих предпринимателей/Найденов М.И., Крючковенко Р.В., Найденова Л.А., Загоскин А.А. // Проблеми розвитку та вдосконалення психологічної служби системи освіти: Тези конференції. - Донецьк, 1994. - С.80 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Найденов М.И., Крючковенко Р.В. Влияние конкурентных отношений на реализацию рефлексивного потенциала группы в предпринимательстве. // Рефлексивные процессы: Материалы международного симпозиума. - М., 1994. - С. 44 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Найденова Л.А. Команда ведущих тренинга-практикума: соотношение индивидуальных вкладов // Рефлексивные процессы: Материалы международного симпозиума. - М., 1994. - С. 47-48 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Найденов М.И., Найденова Л.А. Команда ведущих тренинга-практикума: соотношение индивидуальных вкладов // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, - 1994. - С.1 викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Найденов М.И, Плецис М.Ю. Концепция групповой рефлексии в сфере услуг по преодолению социально-культурных этических стереотипов // Рефлексивные процессы: Материалы международного симпозиума. - М., 1994. - С.45 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Григоровская Л.В. Персональная педагогика на основе концепции групповой рефлексии // Рефлексивные процессы: Материалы международного симпозиума. - М., 1994. - С. 18 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1994. 00 Найденова Л.А. Типология стратегий создания рефлексивной среды в РТТП. // Рефлексивные процессы. Материалы международного симпозиума. - М., 1994. - С. 46 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.09 Найденова Л.А. Роль рефлексивного потенциала группы в активизации творческих способностей учащихся: Дис... канд. психол. наук: 21.09.1993. - К., 1993. - 192 с. (http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.07 Naidenov M. About the problem of subject of group reflection // Abstracts of 3st European Congress of Psychology - Abstracts. 4- 9 July, 1993.- Tampere, Finland - 1993. - P. 324 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.07 Naidenov M. Comparative research of reflexivity as opposition to impulsiveness and reflexivity as recomprehension [Електронний ресурс] / M. Naidenov - Finland : Tampere, 1993, P. 1-6. - (The report of 3 European Congress of Psychology ; July 4-9, 1993). - Режим доступу: http: //My.eLVisti.com¬/naid/uk/¬public.htm. викликати роботу викликати роботу
1993.07 Найденов М.И. Проблема субъекта рупповой рефлесии // http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Запорожье, 1993. - С.1 викликати роботу викликати роботу
1993.07 Gotovskaya K. Formal-linguistic criterions of creative thinking. // Abstracts of 3st European Congress of Psychology - Abstracts. 4- 9 July, 1993.- Tampere, Finland - 1993. - P. 323 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.07 Bulat A., Naidenov M. Image in the system of reflection // Abstracts of 3st European Congress of Psychology - Abstracts. 4- 9 July, 1993.- Tampere, Finland - 1993. - P. 322 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.07 Naidenova L. Reflexive creative workshop (rcw) in the specific economic situation in the Ukraine. // 2 st European Congress of Psyc hology - Abstracts. V.1, 8- 12 July, 1991.- Budapest, Hungary - 1993. - P. 326 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.07 The problems of personal selforganisation during foreign languages learning/ Номсне nko T., Lazareva T., Litvinova Z., Sorkina N. // Abstracts of 3st European Congress of Psychology - Abstracts. 4- 9 July, 1993.- Tampere, Finland - 1993. - P. 323 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.07 Naidenova L. The reflective abilities of personality in group's creativity // Abstracts of 3st European Congress of Psychology - Abstracts. 4- 9 July, 1993.- Tampere, Finland - 1993. - P. 325 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.07 Naidenov M. Transformation & invariability in the reflection's genesis // Abstracts of 3st European Congress of Psychology - Abstracts. 4 - 9 July, 1993.- Tampere, Finland - 1993. - P. 325 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.07 Naidenov M. Transformation and invariability ibn the reflection's genesis // Abstracts of 3st European Congress of Psychology - Abstracts. 4- 9 July, 1993.- Tampere, Finland - 1993. - P. 261 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.07 Найденов М.И. Преобразование и неизменност?? в генезисе рефлексии . // http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Запорожье, 1993. - C.1 викликати роботу викликати роботу
1993.07 Grigorovskaya L. Usage of the art in the reflexive workshop // Abstracts of 3st European Congress of Psychology - Abstracts. 4- 9 July, 1993.- Tampere, Finland - 1993. - P. 324 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.02 Крючковенко Р.В Анализ отдельного случая динамики психических состояний вызванных тренингом-практикумом профессионального пересамоопределения. // Проблемы развития психологической службы в системе образования: Сборник материалов регион. науч-практич. конференции. - Славянск, 1993 - С. 51-52 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.02 Динамика самооценки педагога в ходе тренинга-практикума/Селицкая Е.Л., Рясная И.П., Урасова Л.Д., Долуденко С.В., Найденова Л.А. // Проблемы развития психологической службы в системе образования: Сборник материалов регион. науч.-практич. конф.- Славянск, 1993. - С. 72-74 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.02 Найденов М.И. Опыт использования рефлексивного творческого тренинга-практикума в подготовке практического психолога. // Проблемы развития психологической службы в системе образования: Сборник материалов регион. науч-практич. конференции. - Славянск, 1993 - С. 59-61 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1993.02 Найденов М.И., Токарева М.Л. Рефлексивный потенциал художественного текста как объект и средство психологии групповой рефлексии // Проблемы развития сихологической службы в системе образования: Сборник материалов регион. науч-практич. конференции. - Славянск, 1993. - С. 61-63 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.11 Найденов М.И., Репецкий Ю.А. Новые инструментально-технологические средства в исследованиях рефлексивного аспекта дискурсивного творческого мышления как способ управления познавательной деятельностью. // Управление качеством подготовки специалистов: международный оgыт, современные проблемы и преспективы: материалы конференции 19-21 ноября 1992 г. - Одесса 1992 г. - С. 90-93 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.09 Найденов М.И. Образ в системе целостной рефлексии // http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Запорожье, 1992. - C.1 викликати роботу викликати роботу
1992.09 Готовская E.К, Найденов М.И., Репецкий Ю.А Поиск формальных критериев анализа решений творческих задач // Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика.- Одесса, 1992 - С. 131 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.09 Григоровская Л.В. Концептуальная обратная связь в преодолении стереотипов // Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика.- Одесса, 1992 - С. 134 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.09 Лазарева Т.В., Найденов М.И., Unlwemjn Т.Л. Проблемы создания психолого-рефлексивной среды на материале английского языка // Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика.- Одесса, 1992 - С. 174-175 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.09 Литвинова З.И., Найденов М.И. Групповая рефлексия как механизм освоения иностранного языка // Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика.- Одесса, 1992 - С. 176 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.09 Найденов М.И. Образ в системе рефлексии // Актуальнi проблеми психологiї: традицiї i сучаснiсть.- К., 1992. - С. 35 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.07 Григоровская Л.В., Найденова Л.А., Найденов М.И. Экспериментальное исследование рефлексивных механизмов музыкально-образного мышления подростков // Интеллектуальная поддержка деятельности в сложных предметных областях: Матер. научн.-практ. симпозиума. - Новосибирск, 1992. - С. 68-88 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.07 Найденов М.И., Лазарева Т.В, Хомченко Т.Л. Рефлексивний аспект опанування засобами словоутворення пiд час розв'язування творчих задач (на матерiалi англiйськоi мови) // Практична психологiя i розвiй таланту Киiвський мiжрегiональний iнститут вдосконалення вчителiв. - Суми, 1992. - С. 95-97 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.07 Хомченко Т.Л., Лазарева Т.В., Найденов М.И. Психологические аспекты творческого овладения иностранным языком // Интеллектуальное развитие общества и новые информационные технологии: Матер. междун. конф. - Новосибирск, 1992 - 1992. - С. 219-221 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.07 Найденова Л.А. Интеллектуальный потенциал участников и рефлексивная среда. // Интеллектуальное развитие общества и новые информационные технологии: Матер. междун. конф. - Новосибирск, 1992 - С. 214-218 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.07 Григоровская Л.В., Найденов М.И. Преодоление стереотипов интеллектуализма как средство повышения творческого потенциала общества // Интеллектуальное развитие общества и новые информационные технологии: Матер. междун. конф. - Новосибирск, 1992 - С. 157-161 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.07 Найденов М.И. Рефлексивный потенциал языков в аспекте контекстуального функционально- параметрического анализа творчества // Интеллектуальное развитие общества и новые информационные технологии: Матер. междун. конф. - Новосибирск, 1992 - С. 163-167 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.07 Найденов М.И., Репецкий Ю.А. Рефлексия как компонент учебной среды. // Интеллектуальное развитие общества и новые информационные технологии: Матер. междун. конф. - Новосибирск, 1992. - С. 188-192 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.06 Найденов М.И. Рефлексивный контекстуальный подход при подготовке практического психолога. // http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Запорожье, 1992. - C.1- 3 викликати роботу викликати роботу
1992.06 Найденов М.И. Ценности openap`gnb`mh и неизменности в генезисе рефлексии. // http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Запорожье, 1992. - С.1-2 викликати роботу викликати роботу
1992.06 Найденова Л.А., Найденов М.И. Диалогизм личностной культурадигмы и проблемы эстетического отношения к искусству. // http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Запорожье, 1992. - С.1- 3 викликати роботу викликати роботу
1992.05 Григоровская Л.В., Найденов М.И. Развитие образного мышления школьников.- В кн.: Проблемы эффективного включения человека в интеллектуальные сстемы.- Новосиб., 1992.- С.84-96. викликати роботу викликати роботу
1991.02 Найденова Л. А. Роль рефлексивного потенциала группы в развитии индивидуальных творческих способностей партнеров [Электронный ресурс] / Л. А. Найденова, М. И. Найденов. — 1991. — Режим доступа: http: //iris-psy.org.ua/publ/st_0028.pdf. викликати роботу викликати роботу
1991.10 Найденов М. И. Процесс и процедура групповой рефлексии //доклад на Всесоюзном Семинаре - практикуме "Рефлексивно- творческая культурадигма в педагогике" // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Запорожье, 1991.- С.1-2 викликати роботу викликати роботу
1991.10 Найденова Л.А., Найденов М.И. Личностная культурадигма и социальнопсихологические проблемы воспитания учащейся молодежи // Социально- педагогические проблемы воспитания детей и учащейся молодежи / Тезисы всесоюзн. науч.-методич. конф. - Запорожье, 1991. - С. 41-42 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1991.07 Naidenov M. Reflexive processes in group thinking activity // 2 st European Congress of Psyc hology - Abstracts. V.1, 8- 12 July, 1991.- Budapest, Hungary - 1991. - P. 346 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1991.07 Naidenova L. The role of group's reflexive potential in developing of individual creative abilities of participants // 2 st European Congress of Psyc hology - Abstracts. V.1, 8- 12 July, 1991.- Budapest, Hungary - 1991. - P. 199 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
7 Grigorovskaja L. System of diagnosis of developing of figurative thinking of teenagers // 2 st European Congress of Psychology - Abstracts. V.1, 8- 12 July, 1991.- Budapest, Hungary - 1991. - P. 290 (http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1990.11 Григоровская Л.В. Развитие образного мышления младших подростков средствами музыки. - Дис. ... канд. пед. наук. - Киев, 1990. - 237 с. (http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1990.09 Найденова Л.А. О соотношении потенциального и актуального аспектов рефлексивных способностей при совместном творчестве // Проблемы oqhunknchh творчества в работе с людьми / Тезисы докл. и выступл. на всесоюзн. научн. конф. Ч. 2 - Гродно, 1990 - С. 126-128 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1990.09 Найденов М.И. Рефлексия как фактор готовности к интеллектуальному труду // Проблемы психологии творчества в работе с людьми / Тезисы докл. и выступл. на всесоюзн. научн. конф. Ч. 2 - Гродно, 1990 - С. 125-126 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1990.04 Найденов М.И. Место групповой рефлексии в совместном решении творческих задач // Рефлексивные процессы и творчество /Тезисы докладов и сообщений к Всесоюзной конференции 3-5 апреля 1990 г., Ч. 1.- Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР, 1990.- С. 150 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1990.01 Найденов М.И. Экспериментальный комплекс для исследования рефлексивных механизмов дискурсивного мышления // Журн. Вопросы психологии - 1990 - № 1 - С. 64 ( http://My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1995.03 Найденов М. И. АРМ рефлексивного психолога [Электронный ресурс] / М. И. Найденов, Л. А. Найденова, Ю. Д. Аккерман. — 1995. — Режим доступа: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0033arm.pdf. викликати роботу викликати роботу
1992.03 Соркiна Н.I. Дослiдження творчого аспекту мислення при переходi з росiйськоi мови на украiнську при вирiшеннi творчих задач // Актуальнi проблеми психологiї: традицiї i сучаснiсть.- К., 1992. - С. 54 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.03 Лазарева Т.В., Найденов М.И., Хомченко Т.Л. Проблемы изучения языка и развитие личности // Актуальнi проблеми психологiї: традицiї i сучаснiсть.- К., 1992. - С. 27-28 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.03 Григоровская Л.В. Влияние коммуникативной позиции на преодоление стереотипов восприятия музыки учащимися. // Актуальнi проблеми психологiї: традицiї i сучаснiсть.- К., 1992. - С. 12 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.03 Найденова Л.А. Формирование образной составляющей рефлексивного потенциала группы средствами музыки.- В кн.: Актуальнi проблеми психологiї: традицiї i сучаснiсть.- К., 1992. - С. 36-37 викликати роботу викликати роботу
1992.03 Кикоть С.Н. Рефлексия - профессионально важное качество учителя // Актуальнi проблеми психологiї: традицiї i сучаснiсть.- К., 1992. - С. 160-161 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1992.03 Литвинова З.И. Особенности рефлексии: социально-психологический аспект // Актуальнi проблеми психологiї: традицiї i сучаснiсть.- К., 1992. - С. 120-121 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1991. 00 Найденов М.И. Рефлексивный универсальный творческий тренинг-практикум и проблема профессиональной подготовки школьных психологов // Проблемы комплексного изучения и гармонического развития человека / Тезисы докл. и Ч.2, - Тверь, 1991 - С. 77-80 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1991. 00 Найденова Л.А., Григоровская Л.В. Эмоционально-аксеологический тренинг в связи с проблемой подготовки психологов-профессионалов. // Проблемы комплексного изучения и гармонического развития человека / Тезисы докл. Ч.2, - Тверь, 1991 - С. 83-86 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1991. 00 Григоровская Л.В. проек // Эстетическое отношение к искусству: Коллектив. монография по материалам Междунар. конф.(Херсон,1991): В 6-ти т./Редкол.:И.А.Зязюн (председатель) и др. - Т4..- М., АПН СССР, 1991. - С. 133-137 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1991. 00 Найденов М.И., Найденова Л.А. Личностная культурадигма и проблема эстетического отношения к искусству // Эстетическое отношение к искусству: Коллектив. монография по материалам Междунар. конф. (Херсон,1991): В 6-ти т. / Редкол.: И.А.Зязюн (председатель) и др.- М.: АПН СССР, 1991. - Т.1.- С. 35- 37 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1991. 00 Найденов М.И., Семенов И.Н. Групповая рефлексия в развитии различной степени готовности к интеллектуальному труду // Производственное мышление и субъективный опыт. — Ярославль: Изд-во ЯГУ. 1991. С. 25 -29. - 0,25 п.л. (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1991. 00 Найденов М.И., Найденова Л.А., Е.Д. Маргулис Методические рекомендации по применению психодиагностических методов в процессе обучения - Киев: Гос. Комитет УССР по делам молодежи, физ. культуры и спорта, 1991. - С. 1-71 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) (Предоставляется по запросу) викликати роботу викликати роботу
1991. 00 Найденов М.И., Найденова Л.А., Репецкий Ю.А. Программа расчета показателей рефлексии в групоовом рефлексивном процессе // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, - Запорожье, 1991 (Предоставляется по запросу) викликати роботу викликати роботу
1991. 00 Найденова Л.А., Григоровская Л.В., Найденов М.И. Экспериментальное исследование рефлексивных механизмов творческого присвоения школьниками музыкальной культуры.- В кн.: Освоение механизмов рефлексии в практике обучения. - Новосибирск, 1991. - С.26-35. викликати роботу викликати роботу
1991. 00 Найденов М.И., Найденова Л.А. Творческий рефлексивно-групповой тренинг. - В кн.: Интеллектуальные системы и творчество. - Новосиб. - 1991. - С. 86-98. викликати роботу викликати роботу
1990. 00 Найденова Л.А., Григоровская Л.В., Найденов М.И. Конструирование малых творческих задач на материале музыки в целях изучения рефлексии.- В кн.: Рефлексивные процессы и творчество. - Новосибирск, 1990.- ч. 1.- С. 151-153. викликати роботу викликати роботу
1990. 00 Naidenov M. About the problem of subject of group reflectivity in the collective creativity. // http//:My.eLVisti.com/naid/uk/1str/public.htm, Kiev, 1990. - C.1 викликати роботу викликати роботу
1990. 00 Найденов М.И. О проблеме субъекта групповой рефлексии в коллективном творчестве // http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Киев, 1990. - С.1 викликати роботу викликати роботу
1990.00 Григоровская Л.А., Найденов М.И., Найденова Л.А, Семенов И.Н., Степанов СЮ. Изучение развития и активизации рефлексивных механизмов мышления учащихся при групповм решении творческих задач //Деятельностный подход в обучении и формировании творческой личности. Ч. 2.Уфа. БГПИ. 1990. С. 137-139 викликати роботу викликати роботу
1990. 00 Найденова Л.А. Диалог и рефлексивные способности партнеров // Человек в мире диалога. Тезисы всесоюзн. Конф. Ленинград, 1990г. - Л., 1990 - С. 158-159 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Найденов М.И. Групповая рефлексия в решении творческих задач при различной степени готовности к интеллектуальному труду: Автореф. дисс.канд. психол. наук. Киев. 1989, с. 18. (http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Найденов М.И. Групповая рефлексия в решении творческих задач при различной степени готовности к интеллектуальному труду: Дис... канд. психол. наук: 23.01.1990. - К., 1989. - 239 с. (http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Найденов М.И. Групповая рефлексия и стратегии кооперации в решении творческих задач // Теоретические и экспериментальные проблемы психологии в современных условиях: Тез. докл. к VП съезду Общества психологов СССР.- М., 1989.- С. 138. викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Найденова Л.А. Условия роста индивидуальных творческих способностей // тез. Докл. К VII съезду общества психологов CCCP.- М., 1989.- С. 139 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Найденов М.И., Найденова Л.А. Некоторые особенности запоминания процесса совместного решения творческих задач // Психология личности и познавательных процессов. Сб. научных трудов. Вестник Харьковского ун-та, № ЗЗ7 "Вища школа" Изд-во при Харьк. ун-те, 1989 - С. 38-39 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Григоровська Л.В Рзвитие музыкально-образного мышления подростков // Целостный процесс эстетического разв личности. - М., 1989. - С. 105-107 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Найденова Л.А., Найденов М.И. Совместное творчество специфика рефлексии // Формы представления знаний и творческое мышление/ Тезисы докладов и сообщений к Всесоюзному семинару,Ч.2. - Новосбирск, 1989. - С. 59-61 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Найденов М.И. О диагностике и развитии рефлексии как связующего звена в профессиональном становлении личности // Сб. Межвузовская научно-практическая конференция "Профессиональное становление учащейся молодежи" / Тезисы докл.- Комсомольск-на-Амуре, 1989. - С. 190-191 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Рефлексия в организации мышления при совместном решении задач / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов, М. И. Найденов, Л. А. Найденова // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. - 1989. - N1. - С. 4-9. викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Григоровська Л.В.,.Найдьонов М.І, Найдьонова Л.А. Взаємозв'язок розвитку образного мислення і музичного оточення підлітків // Проблемы совершенствования методов обучения и воспитания учaщихся и студентов: Сб. науч. трудов - Киев: НИИ педагогики УССР, 1989. - С. 128-140 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1989. 00 Найденов М.И. Групповая рефлексия в решении творческих задач при различной степени готовности к интеллектуальному труду: Дис. ... канд. психол. наук.- Киев, 1989. - 239 с. викликати роботу викликати роботу
1988. 00 Рефлексивная организация решения творческих задач старшеклассниками в условиях общения/Семенов И.Н., Степанов С.Ю., Найденов М.И. Найденова Л.А. // Творческое начало в деятельности высшей школы: Проблемы активизации: Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции.- Фрунзе, 1988. - С. 67-68 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1988. 00 Найденов М.И., Найденова Л.А. Развитие рефлексии как психологическое условие профессионального самоопределения старшеклассников // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, 1988.- С. 1-2 викликати роботу викликати роботу
1988. 00 Найдьонов М.І., Найдьонова Л.А. Розвиток рефлексії як психологічна умова професійного самовизначення старшокласників // Творческое использование педагогического наследия В.А. Сухомлинского в условиях перестройки народного образования в стране.- Луцк,1988.- С. 53-54 (http//:My.eLVisti.com/naid/ua/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1988. 00 Найденов М.И. Эксперементальный комплекс для исследования групповой рефлексии // http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, 1988. - C.1 викликати роботу викликати роботу
1988. 00 Найденов М.И., Найденова Л.А., Григоровская Л.В. Музыкальные задачи как средство диагностики и развития образного мышления учащихся // Вторая Всесоюзная конференция по экспериментальной психологии - Львов, 1988. - С.117-118 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1988. 00 Найденова Л.А., Найденов М.И. Психологические механизмы творчества молодого учителя // Молодежь и творчество. Социально- философские проблемы. Часть I. Роль и место философии в жизни общества. Формирование творческих способностей :Тезисы выступлений YII. Всесоюзных чтений молодых ученых.- М.,1988. - С.213- 215 викликати роботу викликати роботу
1988. 00 Найденов М.И. Конфликтность в творчестве и социальные механизмы ее возникновения. // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, - Киев, 1988. - С. 1 викликати роботу викликати роботу
1988. 00 Изучение развития и активизации рефлексивных механизмов мышления учащихся при групповом решении творческих задач / Григоровская Л.В, Найденов М.И. Найденова Л.А., И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов // Теоретические и экспериментальные проблемы возрастной и педагогической психологии. - М., 1988. (Депон) - Т. 1. - 0,2 п.л.(http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1988. 00 Найденов М.И. Особенности индивидуального запоминания процесса совместного решения творческих задач и рефлексии // Творчество и педагогика: Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. Секция IV Психолого-педагогические аспекты развития творчества и рефлексии.- М., 1988.- С. 128-132. . викликати роботу викликати роботу
198800 Найденов М.И. Типология стратегий кооперации при совместном творчестве. // Творчество и педагогика: Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. Секция IV Психолого-педагогические аспекты развития творчества и рефлексии.- М., 1988.- С. 198-202. викликати роботу викликати роботу
1988.00 Найденов М.И., Найденова Л.А. Опыт содержательно-смыслового анализа творческого мышления и его рефлексивных механизмов // Творчество и педагогика: Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. Секция IV Психолого-педагогические аспекты развития творчества и рефлексии. - М., 1988.- С. 34-40. викликати роботу викликати роботу
1988.00 Найденов М.И., Найденова Л.А. Содержательно-смысловой анализ смысловой анализ творческого мышления и его рефлексивных механизмов // Творчество и педагогика: Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. Секция IV Психолого-педагогические аспекты развития творчества и рефлексии. - М., 1988.- С. 34-40. викликати роботу викликати роботу
1988.00 Найденов М.И., Слободянюк И.А. Творчість і педагогіка // Радянська школа.- N12. На укр. Яз - 1988. - С. 86-87 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1988. 00 Найденов М.И. Методика творческого рефлексивного треннга. // http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, Киев, 1988. - С.1-4 викликати роботу викликати роботу
1987. 00 Найденов М.И. К проблеме формирования стратегий и групповой рефлексии // Научно- техническое творчество: Проблемы эврилогии: Тез. докл. республиканской конференции.- Рига, 1987.- С. 137-139. викликати роботу викликати роботу
1987. 00 Найденова Л.А., Найденов М.И. О рефлексивном аспекте индивидуального и совместного решения творческих задач // Человек - творчество - компьютер.- М., 1987.- Ч. 1.- С. 175-179. викликати роботу викликати роботу
1987. 00 Найденова Л.А. Применение совместного решения задач в прфконсультации // Психологическая наука и общественная практика: Тезисы докладов IV Всесоюзной школы-семинара молодых психологов.- М., АН СССР, 1987. - С. 23-25 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1987. 00 Найденов М.И., Найденова Л.А. Методика диагностики рефлексивно-группового потенциала // Психологическая наука и общественная практика: Тезисы докладов IV Всесоюзной школы-семинара молодых психологов.- М.: АН СССР, 1987.- С. 216-218. викликати роботу викликати роботу
1987. 00 Расчет показателей творческого мышления учащихся при групповом решении задач / А.Г.Дьячко, А.В.Марков, М.Н.Марков, Л.А.Найденова, М.И.Найденов, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов. - ОфАП Минвуза СССР от 22.04.1987 г.- М., 1987. № М87081 викликати роботу викликати роботу
1987. 00 Найденова Л.А., М.И.Найденов, И.Н.Семенов, Степанов С.Ю. Рефлексивная организация группового решения задач // Словарь разработчика систем "Человек-ЭВМ" /Под ред. Ю.А. Ссорина.- ОфАП Минвуза СССР от 23.03.87 - М., 1987. № М87150 (http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1986. 00 Найденов М.И. Рефлексия как профессиональное качество оперативного персонала // http://My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm, - Горловка, 1986. - C.1-2 викликати роботу викликати роботу
1985. 00 Найденова Л.А. Сравнительный анализ совмесного и индивидуального решения творческих задач // Учебная деятельность и творческое мышление: тез. Докл. и выступлений на всесоюзной научно-практической конференции по проблемам формирования творческого мышления. - Уфа, 1985.- Ч.I. - С.77-78 (http//:My.eLVisti.com/naid/ru/1str/public.htm) викликати роботу викликати роботу
1985. 00 Найденов М.И. Исследование особенностей совместного решения творческих задач // Учебная деятельность и творческое мышление: Тез. докл. и выступлений на Всесоюзной научно-практической конференции по проблемам формирования творческого мышления. - Ч.I.- М.- Уфа, 1985.- С. 77-79. викликати роботу викликати роботу
Задум розділу Замысел раздела Plan of the unit
Надати читачу інформацію  (тексти)   про теорію групової рефлексії через знайомство з авторами та їхніми партнерами відповідно до принципів:
1.       Базового рівня - 1-й список наданий при першій п у кблікації сайту 2001 залишається не змінним
2.       Новизни - нові роботи вводяться обов'язково;
3.       Компенсації - роботи попередніх періодів уводяться поступово;
4.      Ініціативи читача - наявність   запиту  прискорює реалізацію проекту ;
5.       Повноти - усі зусилля спрямовані на надання всього обсягу інформації.
6.       Ситуатівності - перелік ситуативних публікацій (ця сторінка) є таким, який може мінятися. До моменту реалізації принципів Компенсації, Повноти він  мінливий по вектору минуле, теперішній час. Після моменту реалізації принципів Компенсації, Повнота він мінливий по вектору теперішній час.
Предоставить читателю информацию  (тексты)   о теории групповой рефлексии через знакомство с авторами и их партнерами согласно принципам:
1.       Базового уровня - 1-й список объявленный при  первой публикации сайта с 2001 г остается неизменным
2.       Новизны - новые работы вводятся обязательно;
3.       Компенсации - работы предыдущих периодов вводятся постепенно;
4.       Инициативы читателя
- наличие   запроса ускоряет реализацию проекта;
5.       Полноты - все усилия направлены на предоставление всего объема информации.
6.       Ситуативности - перечень ситуативных публикаций (настоящая страница) изменчив. До момента реализации принципов Компенсации, Полноты изменчив по вектору прошлое, настоящее. После момента реализации принципов Компенсации, Полноты изменчив по вектору настоящее.
To give the reader the information (Texts) About the concept of group reflection through acquaintance to the authors and their partners according to principles:

Situational - first of all in unit the current works are entered;
Total - the new works are entered it is necessary;
Indemnifications - work of the previous periods are entered gradually;
http://my.elvisti.com/naid/ru/konc/lit.htmthe presence Inquiry accelerates realization of the project;
Completeness - all efforts are directed on granting of whole volume of the information.

Перехід у початок сайту IRIS; Переход в начало сайта IRIS; Return to initial page

HotLog

15.02.15